نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1398 , دوره  74 , شماره  1 ; از صفحه 117 تا صفحه 126 .
 
عنوان مقاله: 

اثر جايگزيني روغن ماهي با روغن سويا يا کلزا بهمراه مکمل ال کارنيتين بر عملکرد رشد ماهي قزل آلاي رنگين کمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، دانشگاه آزادشهرکرد، شهرکرد، ایران
 
چکیده: 
زمينه مطالعه: منابع روغن ماهي براي استفاده در آبزي پروري محدود است و منابع مختلف روغن ترکيب اسيدهاي چرب متفاوتي دارند. هدف: هدف اصلي اين پژوهش بررسي اثرات منابع روغن هاي گياهي سويا و کلزا به جاي روغن ماهي، با و بدون مکمل ال کارنيتين بر عملکرد رشد و فراسنجه هاي بيوشيميايي سرم خون ماهي قزل آلاي رنگين کمان انگشت قد بود. روش کار: 180 قطعه ماهي قزل آلاي رنگين کمان با ميانگين وزن g 2± 28 در يک آزمايش فاکتوريل 3×2 به مدت 10 هفته از شش جيره غذايي شامل سه نوع روغن ماهي، سويا و کلزا با دو سطح صفر و g/kg 1 ال کارنيتين در جيره تغذيه شدند و افزايش وزن، ضريب تبديل خوراک، رشد ويژه، راندمان لاشه و کبد، و نيز آلبومين، پروتئين کل، کلسترول، تري گليسيريد و ليپوپروتئين با چگالي بالاي سرم خون ماهي ها در پايان آزمايش اندازه گيري شد. نتايج: جايگزيني روغن سويا و کلزا با روغن ماهي در جيره غذايي تأثيري بر افزايش وزن، مصرف خوراک، ضريب تبديل خوراک و رشد ويژه، وزن بدن، لاشه، کبد، وزن نسبي آن ها و شاخص فربهي ماهي ها نداشت اما افزودن مکمل ال کارنيتين به جيره غذايي سبب بهبود معني دار افزايش وزن و ضريب تبديل خوراک و افزايش شاخص فربهي ماهي ها شد (05/0>P). روغن سويا سبب افزايش معني دار کلسترول و تري گليسيريد سرم خون ماهي ها شد و روغن کلزا سبب کاهش معني دار گلوبولين و ليپوپروتئين با چگالي بالاي سرم خون ماهي ها شد (05/0>P). ال کارنيتين سبب افزايش معني دار پروتئين کل و کلسترول سرم خون ماهي ها شد(05/0>P). نتيجه گيري نهايي: نتيجه اين پژوهش نشان داد که روغن ماهي مي تواند در جيره ماهي قزل آلاي رنگين کمان با روغن سويا يا کلزا جايگزين شود و پاسخ هاي رشد و فراسنجه هاي بيوشيميايي خون ماهي قزل آلاي رنگين کمان به مکمل ال کارنيتين، بستگي به نوع منبع روغن جيره غذايي دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جلالی، س.، و کیانی، م.، و جلالی، س.، و پوررضا، ج. (1398). اثر جایگزینی روغن ماهی با روغن سویا یا کلزا بهمراه مکمل ال کارنیتین بر عملکرد رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), 74(1 ), 117-126. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=482857Vancouver : کپی

جلالی سیدمحمدعلی، کیانی مسیب، جلالی سیدامیرحسین، پوررضا جواد. اثر جایگزینی روغن ماهی با روغن سویا یا کلزا بهمراه مکمل ال کارنیتین بر عملکرد رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران). 1398 [cited 2022May26];74(1 ):117-126. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=482857IEEE : کپی

جلالی، س.، کیانی، م.، جلالی، س.، پوررضا، ج.، 1398. اثر جایگزینی روغن ماهی با روغن سویا یا کلزا بهمراه مکمل ال کارنیتین بر عملکرد رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), [online] 74(1 ), pp.117-126. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=482857. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 110 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی