برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه اثرات حفاظتي عصاره سياه دانه بر سميت کبدي سيسپلاتين در موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 
سيسپلاتين به عنوان يک داروي ضدسرطان، در دوزهاي بالا براي کبد سمّي مي باشد. مشخص شده است که استرس اکسيداتيو در سمّيت سيسپلاتين دخيل است. با توجه به خواص آنتي اکسيداني سياه دانه، اين مطالعه براي ارزيابي اثرات محافظتي عصاره سياه دانه در برابر سميّت کبدي سيسپلاتين در موش صحرايي انجام گرديد. 40 سر موش صحرايي نر ويستار به طور تصادفي در چهار گروه مساوي تقسيم گرديد. گروه 1 به-عنوان شاهد انتخاب شد. به گروه هاي 2 و 4 عصاره سياه دانه ( mg/kg250) به مدت 15 روز متمادي گاواژ گرديد. گروه هاي 3 و 4 تک دز سيسپلاتين (mg/kg 5/7) را در دهمين روز آزمايش به روش داخل صفاقي دريافت کردند. در پايان، سطوح سرمي آنزيم هاي آسپارتات و آلانين آمينوترانسفراز و لاکتات دهيدروژناز و بيلي روبين تام، آلبومين و پروتئين تام اندازه گيري شد. ميزان مالون دي آلدئيد و فعاليت آنزيم هاي سوپراکسيد ديسموتاز، کاتالاز، گلوتاتيون پراکسيداز و گلوتاتيون ردوکتاز نيز در هموژنات بافت کبد اندازه گيري شد. براي ارزيابي آسيب شناسي بافتي، نمونه-هايي از کبد جدا و مقاطع بافتي با استفاده از روش معمول رنگ آميزي هماتوکسيلين ائوزين تهيه شد. در نهايت، يافته هاي بيوشيميايي با نتايج بافتي تطبيق داده شد. در گروه 4، عصاره سياه دانه به طور معني داري ميزان افزايش يافته آنزيم هاي شاخص آسيب کبد و بيلي روبين تام را کاهش و سطوح کاهش يافته آلبومين و پروتئين تام سرم را به طور معني داري افزايش داد. در اين گروه، عصاره سياه دانه به طور معني داري ميزان پراکسيداسيون ليپيدي را کاهش و سطوح آنتي اکسيدان هاي کبد را افزايش داد. تغييرات بافتي همراستا با يافته هاي بيوشيميايي بود. تيمار با عصاره سياه دانه، به طور قابل توجهي مانع از بروز تغييرات پاتولوژيک در بافت کبد موش هاي صحرايي شد و تنها آسيب قابل مشاهده، واکوئولاسيون خفيف سيتوپلاسم هپاتوسيت ها به خصوص در اطراف وريدچه مرکزي بود. نتايج اين مطالعه نشان داد عصاره سياه دانه با خواص آنتي اکسيداني خود، کبد موش هاي صحرايي را در برابر سمّيت سيسپلاتين محافظت مي کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فرجادی فر، ی.، و مهاجری، د.، و کفاشی الهی، ر. (1397). مطالعه اثرات حفاظتی عصاره سیاه دانه بر سمیت کبدی سیسپلاتین در موش صحرایی. پاتوبیولوژی مقایسه ای ایران, 15(3 (پیاپی 62) ), 2585-2596. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=482811Vancouver : کپی

فرجادی فر یونس، مهاجری داریوش، کفاشی الهی رامین. مطالعه اثرات حفاظتی عصاره سیاه دانه بر سمیت کبدی سیسپلاتین در موش صحرایی. پاتوبیولوژی مقایسه ای ایران. 1397 [cited 2021July29];15(3 (پیاپی 62) ):2585-2596. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=482811IEEE : کپی

فرجادی فر، ی.، مهاجری، د.، کفاشی الهی، ر.، 1397. مطالعه اثرات حفاظتی عصاره سیاه دانه بر سمیت کبدی سیسپلاتین در موش صحرایی. پاتوبیولوژی مقایسه ای ایران, [online] 15(3 (پیاپی 62) ), pp.2585-2596. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=482811. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 36 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی