برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثرات افزودن ژل رويال به رقيق کننده تريس زرده تخم مرغ بر فراسنجه هاي اسپرم قوچ افشاري پس از نگهداري به صورت مايع

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 
چکیده: 
مطالعه ي حاضر با هدف بررسي اثرات محافظتي ژل رويال در رقيق کننده تريس بر فراسنجه هاي تحرک، زنده ماني، ناهنجاري هاي مورفولوژيک و تماميت غشاي پلاسمايي اسپرم قوچ در طول نگهداري به صورت مايع به مدت 7 روزانجام گرفت. تعداد 64 نمونه اسپرم از 4 راس قوچ افشاري با ميانگين سن چهار سال با استفاده از واژن مصنوعي جمع آوري شد. پس از بررسي اوليه، نمونه هاي مني با هم مخلوط شده و سپس با رقيق-کننده تريس زرده بدون ژل رويال(شاهد) يا همراه با غلظت هاي مختلف ژل رويال (5%، 3%، 1%)رقيق گرديد. تحرک کلي نمونه هاي مني با استفاده از سيستم آناليز کامپيوتري اسپرم (CASA) مورد بررسي قرار گرفت. فراسنجه هاي مورفولوژي و زنده ماني با روش رنگ آميزي ائوزين-نيگروزين و يکپارچگي غشا با آزمون تورم هيپواسموتيک (HOST) مورد ارزيابي قرار گرفتند. نمونه هاي رقيق شده به صورت مايع به مدت يک هفته در دماي 0C4 نگهداري شدند. نتايج نشان داد که درصد تحرک کل نمونه هاي مني مايع پس از هفت روز نگهداري در دماي 0C4 در تيمار 3 درصد (86/2± 25/51) به طور قابل توجهي از ديگر تيمارها بالاتر بود(05/0>P). درصد اسپرم هاي داراي غشاي سالم در نمونه هاي رقيق شده در رقيق-کننده ي حاوي 3 درصد ژل رويال(96/2± 53/46) به طور معني داري از گروه شاهد بالاتر بود(05/0>P). درصد اسپرم هاي زنده درگروه 3 درصد(37/3± 96/56) و 1 درصد(83/2± 68/54) ژل رويال به طور معني داري بيشتر از گروه شاهد بود (05/0>P). به طور کلي، نتايج آزمايش حاضر نشان داد که افزودن 3% ژل رويال به رقيق کننده تريس موجب بهبود فراسنجه هاي اسپرم قوچ در مدت ذخيره سازي به صورت تازه گرديد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امینی، س.، و معصومی، ر.، و رستمی، ب.، و شهیر، م. (1397). اثرات افزودن ژل رویال به رقیق کننده تریس زرده تخم مرغ بر فراسنجه های اسپرم قوچ افشاری پس از نگهداری به صورت مایع. پاتوبیولوژی مقایسه ای ایران, 15(3 (پیاپی 62) ), 2553-2560. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=482796Vancouver : کپی

امینی سارا، معصومی رضا، رستمی بهنام، شهیر محمدحسین. اثرات افزودن ژل رویال به رقیق کننده تریس زرده تخم مرغ بر فراسنجه های اسپرم قوچ افشاری پس از نگهداری به صورت مایع. پاتوبیولوژی مقایسه ای ایران. 1397 [cited 2021September26];15(3 (پیاپی 62) ):2553-2560. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=482796IEEE : کپی

امینی، س.، معصومی، ر.، رستمی، ب.، شهیر، م.، 1397. اثرات افزودن ژل رویال به رقیق کننده تریس زرده تخم مرغ بر فراسنجه های اسپرم قوچ افشاری پس از نگهداری به صورت مایع. پاتوبیولوژی مقایسه ای ایران, [online] 15(3 (پیاپی 62) ), pp.2553-2560. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=482796. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 56 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی