برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
دي 1397 , دوره  17 , شماره  70 ; از صفحه 745 تا صفحه 753 .
 
عنوان مقاله: 

اثر بخشي گروه درمان گري به روش تحليل رفتار متقابل بر نظم جويي شناختي هيجان و صميميت زناشويي زنان آسيب ديده از خيانت همسر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد تهران جنوب، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه: پژوهش ها نشان مي دهد کاهش صميمت زناشويي زوجين يکي از دلايل اساسي خيانت همسران است و تنظيم هيجاني نقش اساسي و تأثيرگذار در صميمت زناشويي و کنار آمدن با پيامدهاي افشاي ارتباط فرازناشويي دارد. مسئله پژوهش حاضر اين است که آيا گروه درمانگري به روش تحليل رفتار متقابل مي تواند باعث بهبود نظم جويي شناختي هيجان و افزايش صميميت زناشويي زنان آسيب ديده از خيانت همسر شود؟ هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي درمان تحليل رفتار متقابل بر نظم جويي شناختي هيجان و صميميت زناشويي زنان آسيب ديده از روابط فرازناشويي همسر انجام شد. روش: پژوهش حاضر نيمه آزمايشي با پيش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. بدين منظور تعداد 30 نفر از زنان آسيب ديده از روابط فرا زناشويي منطقه يک شهر تهران در سال 1397 به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه آزمايش و کنترل تخصيص يافتند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان گارنفسکي و همکاران (2001) و پرسشنامه صميمت زناشويي تامپسون و واکر (1983) استفاده شد. گروه آزمايشي بطور هفتگي در 10 جلسه 2 ساعته درمان شرکت کردند و گروه کنترل هيچ مداخله اي دريافت نکردند. بعد از اطمينان از نرمال بودن توزيع داده ها توسط آزمون شاپيرو ويلک، براي تحليل فرضيه هاي پژوهش از آزمون تحليل کوواريانس استفاده شد. يافته ها: يافته ها نشان داد که گروه درمانگري به روش تحليل رفتار متقابل موجب بهبود تنظيم شناختي هيجان و افزايش صميميت زناشويي زنان آسيب ديده از خيانت همسر (05/0p<) مي شود. نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش بيانگر آن است که گروه درمانگري به روش تحليل رفتار متقابل م يتواند باعث بهبود تنظيم شناختي هيجان و افزايش صميمت زناشويي زنان خيانت ديده شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فاضل همدانی، ن.، و قربان جهرمی، ر. (1397). اثر بخشی گروه درمان گری به روش تحلیل رفتار متقابل بر نظم جویی شناختی هیجان و صمیمیت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت همسر. مجله علوم روانشناختی, 17(70 ), 745-753. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=482779Vancouver : کپی

فاضل همدانی نغمه، قربان جهرمی رضا. اثر بخشی گروه درمان گری به روش تحلیل رفتار متقابل بر نظم جویی شناختی هیجان و صمیمیت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت همسر. مجله علوم روانشناختی. 1397 [cited 2022January27];17(70 ):745-753. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=482779IEEE : کپی

فاضل همدانی، ن.، قربان جهرمی، ر.، 1397. اثر بخشی گروه درمان گری به روش تحلیل رفتار متقابل بر نظم جویی شناختی هیجان و صمیمیت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت همسر. مجله علوم روانشناختی, [online] 17(70 ), pp.745-753. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=482779. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 176 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی