برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي آزمايشگاهي تاثير "tug-back" بر سيل آپيكالي در درمان ريشه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده دندانپزشکی، بخش اندودنتیکس
 
چکیده: 
مقدمه: هدف نهايي در درمان ريشه دندان، ايجاد يك سيل كامل در سراسر طول كانال ريشه و تطبيق هر چه بهتر ماده پركردگي با ديواره كانال مي باشد. يكي از مواردي كه به منظور ايجاد و حفظ سيل آپيکالي در روش هاي متداول پركردن كانال ريشه بيان شده است، وجود تاگ ـ بک (tug-back) در گوتاي اصلي است. ليکن توافق نظر کاملي در مورد لزوم رعـايت تاگ ـ بک در گوتاي اصلي وجود ندارد. هدف از انجام اين مطالعه ارزيابي آزمايشگاهي تاثير  تاگ - بک بر كيفيت سيل آپيکالي دندانهاي درمان ريشه شده بود.مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت تجربي و از نوع آزمايشگاهي بود. از 70 دندان تك كاناله تازه كشيده شده استفاده شد. تاج دندان ها قطع شد و كانال ريشه به روش "step-back" و به كمك گيتس گليدن و رعايت Apical patency، آماده سازي شد. از هيپوكلريت سديم 2.5 درصد به منظور شستشوي كانال استفاده گرديد. دندان ها به 2 گروه 32 تايي آزمايشي تقسيم شدند. گروه اول با ايجاد تاگ ـ بك و گروه دوم بدون وجود تاگ ـ بك، در گوتاي اصلي، به روش تراكم جانبي پرشدند. 2 گروه 3 تايي شاهد مثبت و منفي نيز در نظر گرفته شد. نمونه ها به مدت 3 روز در انكوباتور در رطوبت 100 درصد و دماي 37 درجه سانتي گراد قرار گرفتند. سپس تمام سطح دندان ها به جز 2 ميلي متر انتهاي ريشه، توسط دو لايه لاک ناخن و يک لايه موم چسب پوشانده شد و دندانها به مدت يك هفته در متيلن بلو 2 درصد قرار داده شدند. سپس دندان ها در جهت طولي دو نيمه شدند و بيشترين ميزان نفوذ خطي رنگ متيلن بلو به داخل كانال بوسيله استريوميكروسكوپ با بزرگنمايي اوليه 8x توسط دو نفر جداگانه اندازه گيري و ميانگين آن ثبت گرديد. يافته ها به کمک آزمون T-student بررسي آماري شدند.يافته ها:ميانگين نفوذ رنگ در گروه داراي تاگ ـ‌ بك برابر 2.140±6.918 ميلي متر و ميانگين نفوذ رنگ در گروه بدون تـاگ - بك بـرابـر 1.929±8.110 ميلي متر بـود. اختلاف بين اين دو گروه از نظر آماري معني دار بود (0.02=P).نتيجه گيري: براساس يافته هاي اين مطالعه، وجود تاگ ـ‌ بك در گوتاي اصلي هنگام درمان ريشه باعث افزايش سيل آپيکالي مي گردد. لذا توصيه مي شود هنگام پركردن كانال ريشه دندان، نسبت به ايجاد تاگ ـ بك در گوتاي اصلي وقت و حوصله کافي صرف شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ساعتچی، م.، و رستمی، ف. (1385). بررسی آزمایشگاهی تاثیر "tug-back" بر سیل آپیکالی در درمان ریشه. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد, 30(2-1), 65-70. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=48269Vancouver : کپی

ساعتچی مسعود، رستمی فاطمه. بررسی آزمایشگاهی تاثیر "tug-back" بر سیل آپیکالی در درمان ریشه. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد. 1385 [cited 2021December09];30(2-1):65-70. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=48269IEEE : کپی

ساعتچی، م.، رستمی، ف.، 1385. بررسی آزمایشگاهی تاثیر "tug-back" بر سیل آپیکالی در درمان ریشه. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد, [online] 30(2-1), pp.65-70. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=48269. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 63 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی