برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  25 , شماره  4 ; از صفحه 263 تا صفحه 275 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير مکمل زعفران همراه با تمرين مقاومتي بر مقادير سرمي لپتين، ترکيب بدني و قدرت عضلاني در مردان جوان غير ورزشکار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: امروزه استفاده از مکمل هاي طبيعي و سنتي براي اجراي بهتر مهارت هاي ورزشي از راه بهبود ترکيب بدن و افزايش قدرت، رواج زيادي يافته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسي تاثير مصرف مکمل زعفران و تمرين مقاومتي بر مقادير سرمي لپتين، ترکيب بدني و قدرت عضلاني مردان جوان غير ورزشکار بود. روش تحقيق: در اين مطالعه نيمه تجربي، 30 مرد جوان غير ورزشکار با روش نمونه گيري هدفمند انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه تمرين مقاومتي و مصرف مکمل زعفران (15نفر) و گروه تمرين مقاومتي (15نفر) قرار گرفتند. هر دو گروه پروتکل تمريني شامل چهار جلسه تمرين مقاومتي در هفته با 60-70 درصد يک تکرار بيشينه را انجام دادند. همچنين گروه اول، روزانه يک عدد قرص 150 ميلي گرمي زعفران خالص مصرف مي کردند. در ابتدا و انتهاي دوره، از نمونه هاي خوني براي سنجش لپتين، براي سنجش ترکيب بدني آزمودني ها از روش بيوالکتريکال ايمپدانس BIA و براي انداز ه گيري قدرت بالاتنه و پايين تنه به ترتيب از آزمون پرس سينه و پرس پا، استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها با آزمون هاي tوابسته و مستقل انجام شد. يافته ها: بين گروه تمرين مقاومتي و مصرف مکمل زعفران و گروه تمرين مقاومتي، اختلاف معني داري در ميزان لپتين، درصد چربي بدن و توده بدون چربي مشاهده شد (P≤ 0/05) اما قدرت بالاتنه و پايين تنه بين دو گروه تفاوت معني داري نداشت. نتيجه گيري: با توجه به نتايج مي توان گفت، تمرين مقاومتي در کنار مصرف مکمل زعفران مي تواند ترکيب بدن در مردان غيرورزشکار را بهتر کند، ولي موجب بهتر شدن قدرت بالاتنه و پايين تنه نمي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

هوشمند مقدم، ب.، و گائینی، ع. (1397). تاثیر مکمل زعفران همراه با تمرین مقاومتی بر مقادیر سرمی لپتین, ترکیب بدنی و قدرت عضلانی در مردان جوان غیر ورزشکار. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, 25(4 ), 263-275. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481994Vancouver : کپی

هوشمند مقدم بابک، گائینی عباسعلی. تاثیر مکمل زعفران همراه با تمرین مقاومتی بر مقادیر سرمی لپتین, ترکیب بدنی و قدرت عضلانی در مردان جوان غیر ورزشکار. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 1397 [cited 2021September24];25(4 ):263-275. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481994IEEE : کپی

هوشمند مقدم، ب.، گائینی، ع.، 1397. تاثیر مکمل زعفران همراه با تمرین مقاومتی بر مقادیر سرمی لپتین, ترکیب بدنی و قدرت عضلانی در مردان جوان غیر ورزشکار. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, [online] 25(4 ), pp.263-275. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481994. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 71 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی