برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  8 , شماره  28 ; از صفحه 83 تا صفحه 98 .
 
عنوان مقاله: 

نقش پياده راه سازي در ارتقاء کيفيت اجتماعي شهر تهران (مطالعه موردي: پياده راه هفده شهريور)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد شیراز، دانشکده هنر و معماری
 
چکیده: 
خلق فضاي شهري مطلوب، مهم ترين اهداف شهرسازي معاصر است. در همين راستا، پياده راه ها با توجه به تأثير عميق خود در ارتقاء کيفيت زندگي شهري، اهميتي ويژه اي در ميان فضاهاي شهري دارند و از عناصر لازم در هويت بخشي به فضاي اجتماعي و فرهنگي در شهر مي باشند. بدين منظور پژوهش حاضر به بررسي نقش پياده راه هفده شهريور در کيفيت اجتماعي فضاي ميدان امام حسين (ع) تا ميدان شهدا مي پردازد. هدف از اين پژوهش، تجزيه و تحليل ارتباط بين کيفيت فضاي شهري در پياده راه (سرزندگي، خوانايي، نفوذپذيري و ايمني) ( به عنوان متغير مستقل) و تعاملات اجتماعي ( به عنوان متغير وابسته) مي باشد. روش پژوهش توصيفي – تحليلي و از نظر هدف کاربردي است. شيوه جمع آوري داده ها بر اساس پرسشنامه (با در نظر گرفتن ميزان روايي و پايايي موردقبول)، مشاهده و مصاحبه است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران مراجعه در طول روز به اين محدوده به دست آمد که شامل 376 نفر است و با روش نمونه گيري تصادفي ساده پرسشنامه هاي موردنظر از عابران پياده و کاسب هاي موجود تکميل گرديد. براي تجزيه وتحليل داده ها از آزمون هاي رابطه ايي پيرسون و رگرسيون خطي استفاده شده است. يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که از بين متغيرهاي مستقل پژوهش، تنها عامل خوانايي با کيفيت فضاي شهري پياده راه هفده شهريور در ارتباط معنادار بوده است و دو متغير سرزندگي و نفوذپذيري هنوز در پياده راه هفده شهريور به عنوان عوامل اثرگذار بر تعاملات اجتماعي بين مردم مؤثر نبوده و براي ارتقاء فضاي اجتماعي اين پياده راه توجه به اين عوامل لازم و ضروري است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

موسوی، س.، و صحراییان، ز.، و اقبال، م. (1397). نقش پیاده راه سازی در ارتقاء کیفیت اجتماعی شهر تهران (مطالعه موردی: پیاده راه هفده شهریور). آمایش جغرافیایی فضا, 8(28 ), 83-98. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481989Vancouver : کپی

موسوی سیدیعقوب، صحراییان زهرا، اقبال محمدرضا. نقش پیاده راه سازی در ارتقاء کیفیت اجتماعی شهر تهران (مطالعه موردی: پیاده راه هفده شهریور). آمایش جغرافیایی فضا. 1397 [cited 2022January18];8(28 ):83-98. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481989IEEE : کپی

موسوی، س.، صحراییان، ز.، اقبال، م.، 1397. نقش پیاده راه سازی در ارتقاء کیفیت اجتماعی شهر تهران (مطالعه موردی: پیاده راه هفده شهریور). آمایش جغرافیایی فضا, [online] 8(28 ), pp.83-98. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481989. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 268 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی