برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  8 , شماره  29 ; از صفحه 13 تا صفحه 25 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميداني عملکرد فراسنج هاي آب وهوايي در گردشگري و اعتبارسنجي شاخصهاي زيست اقليمي تالاب گندمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 
چکیده: 
يکي از مهم ترين عواملي که بر صنعت توريسم تأثير مي گذارند، آب وهوا است. پژوهش حاضر مطالعه اي ميداني مبتني بر پرسش نامه است که هدف آن، بررسي نقش آب وهوا در گردشگري و اعتبارسنجي عملکرد شاخصهاي زيست اقليمي است. اين پژوهش در محدودة تالاب گندمان استان چهارمحال و بختياري، در بازة زماني تعطيلات نوروزي 1396 انجام گرفته است. داده هاي ميداني با استفاده از پرسش نامه با موضوعات محوري شامل احساس حرارتي، ترجيح حرارتي، زيباشناختي، رفتارهاي تطبيقي و ويژگيهاي فردي گردآوري شده است. فراسنجهاي آب وهوايي شامل دما، رطوبت نسبي، ابرناکي و باد است که هم زمان با تکميل پرسش نامه به وسيلة دستگاه ديتالاگر (کاليبره شده با استاندارد CE) اندازهگيري شده است. براي سنجش شرايط آسايش حرارتي، از شاخصهاي بيوکليمايي متوسّط نظرسنجي پيش بيني شده و دماي معادل فيزيولوژيک و در تحليل داده ها از مدل همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شده است. نتايج نشان دادند ازنظر آماري، همبستگي قابل توجّه و معنيداري بين داده هاي واقعي حاصل از پرسش-نامه و مقادير برآورد شده توسّط شاخص ها وجود ندارد. شاخص هاي بيوکليمايي شرايط گرمايش بيشتري را نشان دادهاند در حالي که داده هاي واقعي بيشتر بيانگر وجود احساس حرارتي سرمايشي بوده است. درمقابل، احساس حرارتي افراد، تأثيرپذيري قابل توجّه و معنيداري را از فراسنج هاي مستقل آب وهوايي نشان داد که بالاترين آن براي ابرناکي (88/0-= R) و رطوبت (82/0-=R) بوده است؛ به عبارتي، شرايط بصري محيط، نقش بارزي در نوع احساس حرارتي افراد داشته است و به نظر ميرسد با توجّه به منفي-بودن اين ضرايب، آسمان ابري به همراه رطوبت بالا، به صورت معنيداري در نوع احساس حرارتي بيان شده در پرسش نامهها تأثيرگذار بوده است. استفاده از شاخص هاي بيوکليمايي در ارزيابي شرايط آسايش حرارتي نيازمند اعتبارسنجي اين شاخص ها و در صورت لزوم اصلاح آنهاست.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

باعقیده، م.، و میوانه، ف.، و توکلی، ن. (1397). بررسی میدانی عملکرد فراسنج های آب وهوایی در گردشگری و اعتبارسنجی شاخصهای زیست اقلیمی تالاب گندمان. جغرافیا و پایداری محیط (پژوهشنامه جغرافیایی), 8(29 ), 13-25. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481816Vancouver : کپی

باعقیده محمد، میوانه فاطمه، توکلی ناهید. بررسی میدانی عملکرد فراسنج های آب وهوایی در گردشگری و اعتبارسنجی شاخصهای زیست اقلیمی تالاب گندمان. جغرافیا و پایداری محیط (پژوهشنامه جغرافیایی). 1397 [cited 2021November28];8(29 ):13-25. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481816IEEE : کپی

باعقیده، م.، میوانه، ف.، توکلی، ن.، 1397. بررسی میدانی عملکرد فراسنج های آب وهوایی در گردشگری و اعتبارسنجی شاخصهای زیست اقلیمی تالاب گندمان. جغرافیا و پایداری محیط (پژوهشنامه جغرافیایی), [online] 8(29 ), pp.13-25. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481816. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 41 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی