برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  25 , شماره  3 ; از صفحه 234 تا صفحه 244 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي دانش، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر بيرجند درباره ديابت و فاکتورهاي مرتبط با آن در سال تحصيلي 96-1395

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، خیابان غفاری، بیرجند، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: امروزه ديابت يکي از شايع ترين بيماري هاي مزمن متابوليک است و در صورتي که اقدامي براي پيشگيري، کنترل و درمان آن صورت نگيرد، معضلات زيادي براي جامعه خواهد داشت. اين مطالعه با هدف بررسي ميزان دانش، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر بيرجند در خصوص ديابت و فاکتورهاي مرتبط با آن انجام شد. روش تحقيق: اين مطالعه مقطعي-تحليلي، روي 362 دانش آموز دختر متوسطه دوره دوم شهر بيرجند در سال تحصيلي 96-1395 انجام شد. روش نمونه گيري به صورت خوشه اي چندمرحله اي بود. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه اي خودساخته بود که روايي محتوايي آن توسط 7نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه تاييد گرديد. براي بررسي پايايي پرسشنامه، ضريب آلفاي کرونباخ براي سوالات دانش 78/0، سوالات نگرش 64/0 و سوالات عملکرد 67/0 تعيين شد. در نهايت داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS (ويرايش 19) و با کمک آزمون هاي آماري tتست مستقل، آناليز واريانس يکطرفه و تست تعقيبي توکي در سطح معني داري 05/0=α تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: ميانگين نمره دانش دانش آموزان از 5 نمره 27/1± 5/2 و در سطح ضعيف، ميانگين نمره نگرش از 21 نمره 09/3± 9/16 و در سطح متوسط و ميانگين نمره عملکرد از 14 نمره 86/1± 3/8 و در سطح متوسط قرار داشت. همچنين نمره دانش و نگرش در دانش آموزان رشته تجربي به طور معني داري از دانش آموزان رشته رياضي و فني بالاتر بود (001/0P<). نتيجه گيري: نمره دانش دانش آموزان در خصوص ديابت و فاکتورهاي مرتبط با آن در سطح ضعيف و نمره نگرش و عملکرد آنها در سطح متوسط مي باشد. از آنجايي که ميان دانش فرد درباره يک مسئله و بينش و عملکرد وي رابطه مستقيم وجود دارد، برگزاري جلسات آموزشي بهداشتي در اين خصوص و اضافه نمودن اطلاعاتي به کتب درسي براي بهبود و ارتقاي سطح آگاهي و پيشگيري ديابت، لازم است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پورپیر، ز.، و شریف زاده، غ.، و طباطبایی فرد، س.، و ناصری، م. (1397). بررسی دانش, نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر بیرجند درباره دیابت و فاکتورهای مرتبط با آن در سال تحصیلی 96-1395. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, 25(3 ), 234-244. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481742Vancouver : کپی

پورپیر زهره، شریف زاده غلامرضا، طباطبایی فرد سیده فاطمه، ناصری محسن. بررسی دانش, نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر بیرجند درباره دیابت و فاکتورهای مرتبط با آن در سال تحصیلی 96-1395. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 1397 [cited 2022January20];25(3 ):234-244. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481742IEEE : کپی

پورپیر، ز.، شریف زاده، غ.، طباطبایی فرد، س.، ناصری، م.، 1397. بررسی دانش, نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر بیرجند درباره دیابت و فاکتورهای مرتبط با آن در سال تحصیلی 96-1395. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, [online] 25(3 ), pp.234-244. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481742. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی