نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  7 , شماره  2 ; از صفحه 43 تا صفحه 54 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ي تاثير دوپروتکل تمريني بر تعادل و ترس از افتادن زنان مبتلا به استئوآرتريت زانو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
هدف: استئوآرتريت زانو از جمله شايع ترين اختلالات عضلاني اسکلتي است که باعث تخريب مفصل و متعاقب آن نقص حس عمقي، کاهش تعادل و زمين خوردن مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي تأثير تمرينات ثبات مرکزي بر استئوآرتريت زانو بود. روش بررسي: مطالعه حاضر از نوع نيمه تجربي با پيش آزمون و پس آزمون مي باشد که تعداد 25 زن مبتلا به بيماري استئوآرتريت زانو به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفي به دو گروه تجربي تقسيم شدند. بيماران به مدت 8 هفته، هفته اي 3 جلسه به انجام تمرينات پرداختند. در ابتدا و انتهاي تحقيق، تعادل ايستا، تعادل پويا و ترس از افتادن بيماران، به ترتيب بوسيله ي آزمون ايستادن روي يک پا، آزمون تعادل واي (Y) و پرسشنامه ي ترس از افتادن (FES-I) ارزيابي شدند. جهت تجزيه و تحليل داده هاي آماري از آمار توصيفي، آزمون تحليل واريانس اندازه گيري مکرر نوع دو در سطح معني داري 5 درصد استفاده شد. يافته ها: افزايش معني داري در تعادل ايستا و پويا در گروه تجربي1 و گروه تجربي 2 مشاهده شد (0/001p<). در مجموع در نمره هاي تعادل ايستا و پويا بين گروه ها تفاوت معني داري مشاهده نشد (0/05p>). در نمره ترس از افتادن در گروه تجربي 1 و گروه تجربي 2 تفاوت معني داري يافت شد (0/001p<). در مجموع در مورد ترس از افتادن بين گروه ها تفاوت معني داري مشاهده نشد (0/05p>). نتيجه گيري: از يافته هاي تحقيق حاضر مي توان نتيجه گرفت که اضافه شدن تمرينات ثبات مرکزي به تمرينات قدرتي و تعادلي که تنها بر مفصل زانو تمرکز داشته است، مي تواند بر بهبود تعادل و کاهش خطر افتادن بيماران مبتلا به استئوآرتريت موثر باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زارعی، پ.، و رهنما، ن. (1397). مقایسه ی تاثیر دوپروتکل تمرینی بر تعادل و ترس از افتادن زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو. علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد, 7(2 ), 43-54. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481734Vancouver : کپی

زارعی پروین، رهنما نادر. مقایسه ی تاثیر دوپروتکل تمرینی بر تعادل و ترس از افتادن زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو. علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد. 1397 [cited 2022August09];7(2 ):43-54. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481734IEEE : کپی

زارعی، پ.، رهنما، ن.، 1397. مقایسه ی تاثیر دوپروتکل تمرینی بر تعادل و ترس از افتادن زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو. علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد, [online] 7(2 ), pp.43-54. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481734. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 299 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی