برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تأثير مديريت ارتباط با مشتري بر عملکرد بازاريابي با تبيين نقش ميانجي نوآوري و حافظه بازاريابي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولیعصر) عج (رفسنجان
 
چکیده: 
هدف از اين پژوهش، مطالعه و بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري بر عملکرد بازاريابي با در نظر گرفتن نقش ميانجي نوآوري و حافظه بازاريابي در شرکت هاي بيمه در استان کرمان مي باشد. جامعه آماري در اين تحقيق مديران و کارکنان شرکت هاي بيمه در استان کرمان بوده و حجم نمونه براي جامعه مورد نظر برابر با 252 نفر مي باشد که براي به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده و فرمول کوکران استفاده شده است. ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده که براي روايي آن از روايي سازه و براي پايايي آن از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است. همچنين در اين تحقيق براي گردآوري اطلاعات، روش کتابخانه اي و ميداني بکار گرفته شده است. تحقيق حاضر بر اساس هدف يک تحقيق کاربردي و بر اساس چگونگي به دست آوردن داده هاي مورد نياز، از نوع تحقيقات توصيفي و همبستگي مي باشد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي همبستگي، تحليل عاملي تأييدي و مدل سازي معادلات ساختاري موجود در بسته-هاي نرم افزاري SPSS و LISREL استفاده شده است. نتايج حاکي از آن است که مديريت ارتباط با مشتري تأثير معناداري (ضريب معناداري 36/6) بر عملکرد بازاريابي دارد که اين تأثير به صورت مستقيم مي باشد. اين در حالي است که مديريت ارتباط با مشتري به طور غيرمستقيم و از طريق حافظه بازاريابي (ضريب معناداري 95/24) و نوآوري بازاريابي (ضريب معناداري 37/12) نيز تأثير مثبت معناداري بر عملکرد بازاريابي دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دهقانی سلطانی، م.، و محمدی، ا.، و همتی، ا.، و رئوفی، م. (1398). بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد بازاریابی با تبیین نقش میانجی نوآوری و حافظه بازاریابی. راهبردهای بازرگانی, 26 (دوره جدید)(13 ), 59-78. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481733Vancouver : کپی

دهقانی سلطانی مهدی، محمدی اسفندیار، همتی امین، رئوفی مصطفی. بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد بازاریابی با تبیین نقش میانجی نوآوری و حافظه بازاریابی. راهبردهای بازرگانی. 1398 [cited 2021August06];26 (دوره جدید)(13 ):59-78. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481733IEEE : کپی

دهقانی سلطانی، م.، محمدی، ا.، همتی، ا.، رئوفی، م.، 1398. بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد بازاریابی با تبیین نقش میانجی نوآوری و حافظه بازاریابی. راهبردهای بازرگانی, [online] 26 (دوره جدید)(13 ), pp.59-78. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481733. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 396 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی