برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  25 , شماره  1 ; از صفحه 42 تا صفحه 51 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بر مصرف سيگار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: مصرف سيگار يک رفتار پيچيده آموخته شده است و برنامه هاي آموزشي با فراهم ساختن دانش و آگاهي لازم نقش مهمي در توانا ساختن افراد دارد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير آموزش مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بر مصرف سيگار در مردان سيگاري شهرستان زيرکوه انجام شد. روش تحقيق: در اين مطالعه نيمه تجربي، نمونه گيري در سال 1395 به روش خوشه اي از بين مردان سيگاري تحت پوشش تمامي خانه هاي بهداشت شهرستان زيرکوه، با حجم نمونه 94 نفر( n=47) انجام شد. ابزار گرد آوري اطلاعات شامل پرسش نامه محقق ساخته مبتني بر سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده بود که واز نظر روايي و پايايي، تاييد شد. مداخله آموزشي در6 جلسه 90 دقيقه اي براي گروه مداخله انجام و پرسشنامه براي هر دو گروه قبل، بلافاصله وسه ماه بعد از مداخله تکميل گرديد. داده ها به کمک آزمون هاي آماري Tمستقل، کاي اسکوئر، آناليز واريانس تکرار شده در سطح معني داري0/05 تحليل شد. يافته ها: يافته ها نشان دادکه تفاوت معني داري در ميانگين نمرات آگاهي، نگرش، هنجار انتزاعي، کنترل رفتاري درک شده، قصد رفتار و رفتار مصرف سيگار در بين افراد گروه مداخله در مقايسه نمره قبل و بعد از انجام مداخله به وجود آمد(0/001p< ) اما اين تغييرات در گروه کنترل معني دار نبود. نتيجه گيري: آموزش مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده ميتواند تاثير قابل ملاحظه اي بر اصلاح رفتار مصرف سيگار در مردان جامعه روستايي داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

برفی، م.، و میری، م.، و رمضانی، ع.، و نوروزی، ا. (1397). تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر مصرف سیگار. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, 25(1 ), 42-51. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481654Vancouver : کپی

برفی محمود، میری محمدرضا، رمضانی عباسعلی، نوروزی انسیه. تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر مصرف سیگار. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 1397 [cited 2022January27];25(1 ):42-51. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481654IEEE : کپی

برفی، م.، میری، م.، رمضانی، ع.، نوروزی، ا.، 1397. تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر مصرف سیگار. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, [online] 25(1 ), pp.42-51. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481654. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 104 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی