برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1397 , دوره  28 , شماره  170 ; از صفحه 64 تا صفحه 73 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير بخور اکاليپتوس در پيشگيري از عفونت ريوي زودرس و ديررس در ارتباط با تهويه مکانيکي: يک کار آزمايي باليني تصادفي کنترل شده دو سوکور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف پنوموني وابسته به ونتيلاتور يک عارضه شايع، جدي و پرهزينه در بخش مراقبت هاي ويژه است که رتبه اول عفونت هاي بيمارستاني را به خود اختصاص مي دهد. از اين رو، انجام مداخلات لازم جهت پيشگيري از آن لازم و ضروري به نظر مي رسد. گياه اکاليپتوس داراي خواص آنتي بيوتيکي مي باشد، لذا هدف از اين پژوهش بررسي اثرات بخور اکاليپتوس در پيشگيري از پنوموني در بيماران داراي لوله تراشه و تحت ونتيلاتور در بخش مراقبت هاي ويژه است. مواد و روش ها اين مطالعه کار آزمايي باليني دو سو کور بر روي 100 بيمار داراي لوله تراشه و تحت ونتيلاتور در دو گروه و در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان امام رضا شهر کرمانشاه انجام شد. در گروه مداخله (50n=) مقدار 4 سي سي از محلول اکاليپتوس 2 درصد با 6 سي سي آب مقطر و در گروه کنترل (50n=) 10 سي سي آب مقطر روزي سه بار از طريق کيت نبولايزر متصل به دستگاه هاي تهويه مکانيکي داده شد. نتايج دو گروه در مورد ميزان عفونت ريوي زودرس و ديررس بر اساس معيار CPIS با استفاده از آزمون هاي کاي دو و تي تست مقايسه شدند. يافته ها ميزان بروز پنوموني زودرس و ديررس در گروه مداخله کم تر از کنترل بود، اين کاهش به صورت معني دار در پنوموني ديررس مشاهده شد (01/0=p). شروع زمان پنوموني ناشي از تهويه مکانيکي به صورت معني داري در گروه مداخله ديرتر از گروه کنترل بود (01/0=p). استنتاج با توجه به نتايج پژوهش، اکاليپتوس به عنوان يک درمان پروفيلاکسي يا تاخير در بروز عفونت ريوي در بيماران تحت ونتيلاتور موثر است. استفاده از اين گياه به شکل بخور در بيماران داراي لوله تراشه پيشنهاد مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فلاحی، م.، و کریم پور، ح.، و امینی سامان، ج.، و محمدی، س.، و شریفی، ا.، و جهان بخش، ع.، و مدرسی، م.، و میرزایی، م.، و کاویان نژاد، ر. (1397). تاثیر بخور اکالیپتوس در پیشگیری از عفونت ریوی زودرس و دیررس در ارتباط با تهویه مکانیکی: یک کار آزمایی بالینی تصادفی کنترل شده دو سوکور. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 28(170 ), 64-73. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481544Vancouver : کپی

فلاحی مسعود، کریم پور حسنعلی، امینی سامان جواد، محمدی سعید، شریفی اعظم، جهان بخش علیرضا، مدرسی مسعود، میرزایی مریم، کاویان نژاد رسول. تاثیر بخور اکالیپتوس در پیشگیری از عفونت ریوی زودرس و دیررس در ارتباط با تهویه مکانیکی: یک کار آزمایی بالینی تصادفی کنترل شده دو سوکور. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1397 [cited 2021August03];28(170 ):64-73. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481544IEEE : کپی

فلاحی، م.، کریم پور، ح.، امینی سامان، ج.، محمدی، س.، شریفی، ا.، جهان بخش، ع.، مدرسی، م.، میرزایی، م.، کاویان نژاد، ر.، 1397. تاثیر بخور اکالیپتوس در پیشگیری از عفونت ریوی زودرس و دیررس در ارتباط با تهویه مکانیکی: یک کار آزمایی بالینی تصادفی کنترل شده دو سوکور. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 28(170 ), pp.64-73. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481544. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1541 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی