برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  16 , شماره  63 ; از صفحه 413 تا صفحه 428 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي مصاحبة انگيزشي در خودکارآمدي تحصيلي و حل مسأله دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، کرمان
 
چکیده: 
مصاحبه انگيزشي روشي مراجعه محور و رهنمودي به منظور تقويت و افزايش انگيزه دروني براي تغيير از طريق کشف، شناسايي حل ترديدها و دوسوگرايي است. از جمله عواملي که توجه بيشتر محققان حوزه مصاحبه انگيزشي را جلب نموده است سبک هاي حل مسأله و خودکارآمدي است که اين متغيرها در دختران دانش آموز کمتر بررسي شده است. در همين راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش مصاحبه انگيزشي بر حل مسأله و خودکارآمدي دانش آموزان دختر متوسطه شهر کرمان انجام شد. طرح اين پژوهش از نوع شبه آزمايشي با پيش آزمون-پس آزمون همراه با گروه گواه مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش را دانش آموزان دختر پايه ي نهم متوسطه کرمان تشکيل مي دهند. از اين جامعه تعداد 30 نفر از دانش آموزان به صورت تصادفي ساده و به دو گروه آزمايش و گواه (هر کدام 15 نفر) انتخاب شدند. هر دو گروه قبل و بعد از آموزش به پرسشنامه حل مسأله هپنر (1998) و پرسشنامه خودکارآمدي تحصيلي مورگان (1997) پاسخ دادند. براي گروه آزمايش، 4 جلسة دوساعتي به صورت هفتگي آموزش مصاحبه انگيزشي اجرا شد و گروه گواه در اين مدت برنامه اي دريافت نکردند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از فراواني، درصد، ميانگين، انحراف استاندارد و تحليل کواريانس استفاده شد. نتايج نشان داد آموزش مصاحبه انگيزشي بر حل مسأله دانش آموزان دختر پايه نهم متوسطه تأثير معناداري در سطح (05/0P<) دارد. بدان معني که آموزش مصاحبه انگيزشي بر خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان تأثير مثبت دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اشرف زاده، ش.، و خضری مقدم، ن.، و منظری توکلی، و. (1396). اثربخشی مصاحبة انگیزشی در خودکارآمدی تحصیلی و حل مسأله دانش آموزان دختر مقطع متوسطه. مجله علوم روانشناختی, 16(63 ), 413-428. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481532Vancouver : کپی

اشرف زاده شایسته، خضری مقدم نوشیروان، منظری توکلی وحید. اثربخشی مصاحبة انگیزشی در خودکارآمدی تحصیلی و حل مسأله دانش آموزان دختر مقطع متوسطه. مجله علوم روانشناختی. 1396 [cited 2021December05];16(63 ):413-428. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481532IEEE : کپی

اشرف زاده، ش.، خضری مقدم، ن.، منظری توکلی، و.، 1396. اثربخشی مصاحبة انگیزشی در خودکارآمدی تحصیلی و حل مسأله دانش آموزان دختر مقطع متوسطه. مجله علوم روانشناختی, [online] 16(63 ), pp.413-428. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481532. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی