نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  20 , شماره  1 ; از صفحه 135 تا صفحه 143 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي توان سويه هاي بومي سودوموناس هاي فلورسنت ريزوسفر گندم براي توليد سيدروفور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
در دهه هاي اخير استفاده از توانايي باكتري هاي ريزوسفري براي تحريك و تقويت رشد گياهان در سطح وسيعي گسترش يافته است. اين تحقيق با هدف بررسي پتانسيل توليد سيدروفور سويه هاي بومي سودوموناس هاي فلورسنت در سال 1382 انجام گرفت. براي اين منظور 201 جدايه از گونه هاي pseudomonas putida، fluorescens pseudomonas وaeruginosa  pseudomonas كه از مزارع گندم مناطق مختلف ايران جداسازي و براساس روشهاي استاندارد شناسايي شده بودند، مورد آزمايش قرار گرفتند. همچنين از دو سويه PGPR خارجي متعلق به جنس سودوموناس بنامهاي 7NSK2 و GRP3 بعنوان شاهد مثبت (sid+) و از سويه MPFM1 به عنوان شاهد منفي (sid-) استفاده شد. توان توليد سيدروفور توسط سويه ها با استفاده محيط جامد حاوي كرم آزورل اس (CAS_agar) مورد ارزيابي قرار گرفت. محيط هاي كشت آبي رنگ _ CAS آگار با روش كشت قطره اي با 5 ميكروليتر از سوسپانسيون كشت تازه هر سويه با جمعيت تنظيم شده در حدود 5×108 CFU/ml در سه تكرار تلقيح شدند. در فواصل 24، 48، 72، 96 ساعت انكوباسيون، قطر كلني و قطر هاله نارنجي رنگ اطراف كلني اندازه گيري و شاخص نسبت قطر هاله به قطر كلني براي هر سويه محاسبه گرديد. نتايج حاصل از ارزيابي توانايي توليد سيدروفور نشان داد كه 100 درصد سويه هاي سودناموناس قادر به رشد و توليد سيدروفور در محيط  CASآگار بودند. سرعت گسترش هاله در 25 درصد سويه ها كمتر از 15 ميلي متر در روز، در 61 درصد بين 15-20 ميلي متر در روز و در 14 درصد سويه ها بيش از 20 ميلي متر در روز بود. در گروه با توان توليد بالاي سيدروفور درصد زيادي (57 درصد) از جدايه ها را گونه pseudomonas flurescens تشكيل داد و در گروه با توان توليد متوسط گونه pseudomonas putida با 56 درصد بيشترين فراواني را داشت. به طور كلي در مورد هر سه گونه از نظر توليد سيدروفور، بالاترين فراواني در محدوده متوسط (15_20 ميلي متر در روز) قرار داشت. بهترين سويه ها، جدايه هاي FP136 و FP93 با توسعه هاله معادل 24 ميلي متر در روز از گونه pseudomonas fluorescens بودند. ضمنا سويه هاي FP45، FP165، FP159،FP120 ، FP190، FP106 از گونه هاي مختلف توانايي بسيار بالايي نسبت به سويه هاي خارجي 7NSK2 و GRP3 در توليد سيدروفور نشان دادند. از ميان جدايه هاي برتر FP93 و FP159 با توجه به توانايي توليد اكسين و انحلال فسفات نامحلول، براي تهيه مايه تلقيح PGPR پيشنهاد مي شوند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رسولی صدقیانی، م.، و خاورزی، ک.، و رحیمیان، ح.، و ملکوتی، م.، و اسدی رحمانی، ه. (1385). ارزیابی توان سویه های بومی سودوموناس های فلورسنت ریزوسفر گندم برای تولید سیدروفور. علوم خاک و آب, 20(1), 135-143. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=48149Vancouver : کپی

رسولی صدقیانی میرحسن، خاورزی کاظم، رحیمیان حشمت اله، ملکوتی محمدجعفر، اسدی رحمانی هادی. ارزیابی توان سویه های بومی سودوموناس های فلورسنت ریزوسفر گندم برای تولید سیدروفور. علوم خاک و آب. 1385 [cited 2022June28];20(1):135-143. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=48149IEEE : کپی

رسولی صدقیانی، م.، خاورزی، ک.، رحیمیان، ح.، ملکوتی، م.، اسدی رحمانی، ه.، 1385. ارزیابی توان سویه های بومی سودوموناس های فلورسنت ریزوسفر گندم برای تولید سیدروفور. علوم خاک و آب, [online] 20(1), pp.135-143. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=48149. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 211 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی