برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير آموزش به روش سخنراني و آموزش باليني نحوه مراقبت از بيماران مبتلا به آنژين صدري بر نگرش پرستاران بخش اورژانس بيمارستان هاي نظامي شهر مشهد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: آموزش پرستاري وظيفه آماده سازي دانش آموختگان با کفايتي را بر عهده دارد که بتوانند در محيط در حال تغيير جامعه و بالين، نيازهاي مددجويان را تشخيص داده و در پرتو استفاده از بهترين شواهد علمي، مناسب ترين مراقبت را ارائه دهند. هدف: اين پژوهش با هدف مقايسه تاثير آموزش به روش سخنراني و آموزش باليني نحوه مراقبت از بيماران مبتلا به آنژين صدري بر نگرش پرستاران بخش اورژانس بيمارستان هاي نظامي شهر مشهد انجام شد. مواد و روش ها: اين پژوهش کارآزمايي باليني سه گروهه-يک سو کور، با اندازه گيري قبل، بلافاصله و يک ماه بعد از مداخله در سال 98-1397 انجام شد. جامعه پژوهش تمام پرستاران شاغل در بخش اورژانس بيمارستان هاي نظامي شهر مشهد بودند که در سه گروه آموزش سخنراني، باليني و کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه پژوهشگر ساخته نگرش بود که قبل، بلافاصله و يک ماه بعد از مداخله در هر سه گروه تکميل و ميزان نگرش پرستاران نسبت به مراقبت از بيماران آنژين صدري هر يک از گروه ها تعيين و با يکديگر مقايسه شد. داده ها با استفاده آزمون هاي آماري در نرم افزار SPSS نسخه 22 تجزيه و تحليل شد. يافته ها: آزمون کروسکال واليس نشان داد که سه گروه از نظر نمره نگرش در مرحله قبل از مداخله تفاوت معني داري نداشتند (0/821= P). همچنين، آزمون ميانه تفاوت معني داري را در نمره نگرش واحدهاي مورد پژوهش در مرحله قبل از مداخله نشان نداد (0/456P=). آزمون آنواي يک طرفه نشان داد که نگرش سه گروه مورد مطالعه در نوبت بلافاصله (0/001
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یوسفی، ر.، و فارسی، ز.، و رجایی، ن. (1398). مقایسه تاثیر آموزش به روش سخنرانی و آموزش بالینی نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به آنژین صدری بر نگرش پرستاران بخش اورژانس بیمارستان های نظامی شهر مشهد. علوم مراقبتی نظامی, 6(1 (مسلسل 19) ), 27-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481346Vancouver : کپی

یوسفی رضا، فارسی زهرا، رجایی ناهید. مقایسه تاثیر آموزش به روش سخنرانی و آموزش بالینی نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به آنژین صدری بر نگرش پرستاران بخش اورژانس بیمارستان های نظامی شهر مشهد. علوم مراقبتی نظامی. 1398 [cited 2021October25];6(1 (مسلسل 19) ):27-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481346IEEE : کپی

یوسفی، ر.، فارسی، ز.، رجایی، ن.، 1398. مقایسه تاثیر آموزش به روش سخنرانی و آموزش بالینی نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به آنژین صدری بر نگرش پرستاران بخش اورژانس بیمارستان های نظامی شهر مشهد. علوم مراقبتی نظامی, [online] 6(1 (مسلسل 19) ), pp.27-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481346. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 66 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی