برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1398 , دوره  11 , شماره  43 ; از صفحه 49 تا صفحه 90 .
 
عنوان مقاله: 

ارائه مدل اندازه گيري انعطاف پذيري مالي متناسب با شرايط محيطي ايران (با تأکيد بر نوع مؤلفه ها)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 
چکیده: 
انعطاف پذيري مالي به عنوان پلي بين تئوري و عمل تأمين مالي و تعيين ساختار سرمايه شرکت ها (مهم ترين عامل تعيين کننده)، توان آن ها در تأمين منابع مالي جهت عکس العمل مناسب در برابر رويدادها و موارد پيش بيني نشده، براي حداکثر کردن ارزش شرکت را فراهم مي نمايد. هدف اساسي تحقيق ارائه مدلي براي اندازه گيري انعطاف پذيري مالي شرکت ها) متناسب با شرايط و وضعيت محيطي ايران) است. با توجه به هدف تحقيق، مطالعه و جستجوي اکتشافي در متون تخصصي و تدوين پرسشنامه بر مبناي مطالعات مذکور، نظرات خبرگان مالي شامل صاحب نظران دانشگاهي و بازار سرمايه در قالب روش دلفي جهت کسب شناخت و درک ديدگاه هاي آنان، اعتبار چارچوب نظري و مشخص ساختن ابعاد، مؤلفه ها، شاخص ها و عوامل تعيين کننده انعطاف پذيري مالي شرکت ها اخذ گرديد. در بخش اول تحقيق با اجماع نظر خبرگان و با استفاده از آزمون هاي آماري ميانگين، تحليل عاملي تأييدي (CFA) و ضريب هماهنگي کندال به ارائه مدل پيشنهادي انعطاف پذيري مالي متناسب با شرايط و وضعيت محيطي ايران پرداخته است. مطابق اجماع نظر خبرگان، مدل فوق داراي دو بعد"انعطاف پذيري مالي دروني" و "انعطاف پذيري مالي بيروني" و سه مؤلفه اساسي " ظرفيت بدهي"، "نگهداشت وجه نقد"و" اندازه بازار سرمايه" است. هريک از مؤلفه ها نيز از طريق شاخص ها و عوامل تعيين کننده متعددي قابل محاسبه و اندازه گيري هستند. به گونه اي که از ديدگاه خبرگان مجموعاً 16 شاخص براي محاسبه و 15 عامل تعيين کننده براي اندازه گيري مؤلفه ها، کليدي تشخيص داده شدند. در بخش دوم تحقيق، بعد از ارائه مدل پيشنهادي مورد اجماع خبرگان، بررسي وضعيت انعطاف پذيري مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نتايج آزمون مدل هاي اندازه گيري مؤلفه هاي سه گانه با استفاده از تکنيک هاي آماري رگرسيون چند متغيره و تحليل عاملي تأييدي (CFA) حاکي از تأثير چهار عامل تعيين کننده بر مؤلفه نگهداشت وجه نقد (هشت عامل مورد اجماع خبرگان) و سه عامل بر مؤلفه ظرفيت بدهي (هفت عامل مورد اجماع خبرگان) بودند. همچنين، بررسي ماهيت شاخص هاي نقد شوندگي سهام (پنج شاخص مورد اجماع خبرگان) و ضرايب آنان در مدل، نشان از نقدشوندگي پايين سهام و به تبع آن عدم اتکاي شرکت ها به مؤلفه اندازه بازار سرمايه انعطاف پذيري مالي دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خالقی مقدم، ح.، و حساس یگانه، ی.، و امیری، م.، و شیره زاده، ج. (1398). ارائه مدل اندازه گیری انعطاف پذیری مالی متناسب با شرایط محیطی ایران (با تأکید بر نوع مؤلفه ها). پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی), 11(43 ), 49-90. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481342Vancouver : کپی

خالقی مقدم حمید، حساس یگانه یحیی، امیری مقصود، شیره زاده جلال. ارائه مدل اندازه گیری انعطاف پذیری مالی متناسب با شرایط محیطی ایران (با تأکید بر نوع مؤلفه ها). پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی). 1398 [cited 2021September26];11(43 ):49-90. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481342IEEE : کپی

خالقی مقدم، ح.، حساس یگانه، ی.، امیری، م.، شیره زاده، ج.، 1398. ارائه مدل اندازه گیری انعطاف پذیری مالی متناسب با شرایط محیطی ایران (با تأکید بر نوع مؤلفه ها). پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی), [online] 11(43 ), pp.49-90. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481342. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 406 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی