نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير ضدعفوني کننده هاي موضعي ايزوپروپيل الکل و کلرهگزيدين گلوکونات بر قند خون بيماران ديابتيک مراجعه کننده به اورژانس يک بيمارستان نظامي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری نظامی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: ديابت يک بيماري متابوليک است که مي تواند باعث ناتواني و مرگ ومير قابل ملاحظه اي گردد. هدف اصلي از درمان ديابت، طبيعي سازي سطح گلوکز خون جهت کاهش پيشرفت عوارض عروقي و عصبي مي باشد. کنترل قند خون و اطمينان از ميزان نتايج، جهت برنامه ريزي درماني بسيار اهميت دارد. هدف: در اين مطالعه تاثير ضدعفوني کننده هاي موضعي ايزوپروپيل الکل 70 درصد و کلرهگزيدين گلوکونات 2 درصد بر قند خون بيماران ديابتيک مراجعه کننده به اورژانس مورد مقايسه قرارگرفته است مواد و روش ها: در اين مطالعه شبه تجربي که بر روي 165 نفر از افراد ديابتي مراجعه کننده به اورژانس بيمارستان 502 انجام گرفت، ميزان قند خون بيماران در سه مرحله پس از ضدعفوني موضعي با ايزوپروپيل الکل 70 درصد و کلرهگزيدين گلوکونات 2 و روش وريدي اندازه گيري گرديد. سپس داده هاي جمع آوري شده با استفاده از روش هاي آماري توصيفي (درصد و فراواني) و تحليلي (آزمون تي تست و آنوواي يک طرفه) جهت مقايسه ميانگين قند خون با نرم افزار SPSS نسخه 21 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها: نتايج به دست آمده نشان داد ميانگين قند خون اندازه گيري شده با گلوکومتر بعد از ضدعفوني ايزوپروپيل الکل 70 درصد و کلرهگزيدين گلوکونات 2 درصد و آزمايش خون وريدي در نمونه ها به ترتيب 72/219، 210/91 و 199/42 با انحراف معيار 57/16، 56/58 و 57/29 مي باشد. همچنين، سطح گلوکز خون مويرگي اندازه گيري شده با گلوکومتر بالاتر از سطوح گلوکز خون وريدي بوده و تفاوت ميانگين کلرهگزيدين گلوکونات 2 درصد با ايزوپروپيل الکل 70 درصد به وسيله آزمون تي تست بر اساس 0/045 P= معني دار شد. بحث و نتيجه گيري: نتايج حاصله نشان داد که بين آزمايش مويرگي و آزمايش وريدي تفاوت وجود دارد. اگرچه سرعت عمل در اورژانس بسيار اهميت دارد اما تصميم گيري هاي باليني و درماني نيازمند بررسي هاي دقيق تري از بيمار مي باشد و بررسي وريدي در نهايت به منظور نتيجه قطعي کارساز خواهد بود. انجام مطالعات بيشتر در اين زمينه توصيه مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کاظمی، م.، و نظام زاده، م.، و فارسی، ز. (1398). مقایسه تاثیر ضدعفونی کننده های موضعی ایزوپروپیل الکل و کلرهگزیدین گلوکونات بر قند خون بیماران دیابتیک مراجعه کننده به اورژانس یک بیمارستان نظامی. علوم مراقبتی نظامی, 6(1 (مسلسل 19) ), 1-7. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481341Vancouver : کپی

کاظمی مهدی، نظام زاده مریم، فارسی زهرا. مقایسه تاثیر ضدعفونی کننده های موضعی ایزوپروپیل الکل و کلرهگزیدین گلوکونات بر قند خون بیماران دیابتیک مراجعه کننده به اورژانس یک بیمارستان نظامی. علوم مراقبتی نظامی. 1398 [cited 2022August18];6(1 (مسلسل 19) ):1-7. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481341IEEE : کپی

کاظمی، م.، نظام زاده، م.، فارسی، ز.، 1398. مقایسه تاثیر ضدعفونی کننده های موضعی ایزوپروپیل الکل و کلرهگزیدین گلوکونات بر قند خون بیماران دیابتیک مراجعه کننده به اورژانس یک بیمارستان نظامی. علوم مراقبتی نظامی, [online] 6(1 (مسلسل 19) ), pp.1-7. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481341. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 280 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی