نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  10 , شماره  39 ; از صفحه 29 تا صفحه 52 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين مولفه هاي عيني و ذهني اقوام از بعد قومي و جنسي با مشارکت سياسي در شرق استان گلستان؛ با تاکيد بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد تهران مرکز، تهران، ایران
 
چکیده: 
هدف بررسي رابطه بين مولفه هاي عيني و ذهني اقوام از بعد قومي و جنسي با مشارکت سياسي در شرق استان گلستان (با تاکيد بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي) مي باشد. روش تحقيق پيمايشي است و جامعه آماري کليه افراد 18 سال به بالاي سه قوم فارس، ترکمن و سيستاني مشخص شده است. روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي و ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه است و به منظور تجزيه وتحليل داده ها از آمار توصيفي، جداول توزيع فراواني يک بعدي، دو بعدي و نمودارهاي مربوطه به هر قسمت استفاده شده است و در قسمت آماره هاي استنباطي از ضرايب معناداري T و از ميانگين و انحراف معيار و ضرايب همبستگي پيرسون (براي مقياس فاصله اي) و اسپيرمن( براي مقياس رتبه اي يا ترتيبي) و تعيين اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر وابسته از تحليل مسير استفاده گرديده است و همچنين جهت برازش مدل از مطالعات ساختاري استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که بين نوع قوميت و جنسيت مولفه هاي عيني که شامل(عدم وجود تبعيض در دسترسي به مديريت سياسي، توجه به نظرات اقوام) با ميزان مشارکت سياسي رابطه معنادار وجود دارد. و همچنين در بين مولفه هاي ذهني(سطح احساس تعلق قومي، احترام به نخبگان) با ميزان مشارکت سياسي رابطه معنادار وجود دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عرب، ع.، و امیرمظاهری، ا.، و نویدنیا، م. (1397). بررسی رابطه بین مولفه های عینی و ذهنی اقوام از بعد قومی و جنسی با مشارکت سیاسی در شرق استان گلستان؛ با تاکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی. مطالعات سیاسی, 10(39 ), 29-52. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481044Vancouver : کپی

عرب عباسعلی، امیرمظاهری امیرمسعود، نویدنیا منیژه. بررسی رابطه بین مولفه های عینی و ذهنی اقوام از بعد قومی و جنسی با مشارکت سیاسی در شرق استان گلستان؛ با تاکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی. مطالعات سیاسی. 1397 [cited 2022August20];10(39 ):29-52. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481044IEEE : کپی

عرب، ع.، امیرمظاهری، ا.، نویدنیا، م.، 1397. بررسی رابطه بین مولفه های عینی و ذهنی اقوام از بعد قومی و جنسی با مشارکت سیاسی در شرق استان گلستان؛ با تاکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی. مطالعات سیاسی, [online] 10(39 ), pp.29-52. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481044. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 109 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی