برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  6 , شماره  4 ; از صفحه 137 تا صفحه 162 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي عوامل تأثيرگذار در توسعه ورزش ناجا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: افسران پليس ميتوانند با افزايش ورزش و فعاليت بدني، سلامت جسمي، رواني و آمادگي جسماني خود براي فائق آمدن بر وظايف دشوار را افزايش دهند. بررسي مطالعات انجام يافته در اين حوزه مي تواند ضمن آشکار کردن نقاط ضعف و قوت، سندي براي برجسته سازي نياز به تغيير رويکرد در زمينه سياست گذاري در اين حوزه باشد. روششناسي: روش پژوهش به صورت آميخته بود؛ يعني به صورت کيفي و کمي انجام گرفت. در بخش کيفي از گروهي 20 نفره از متخصصان آگاه به امر ورزش ناجا مصاحبه انجام شد و عوامل شناسايي شده بخش کيفي در بخش کمي مورد سنجش قرار گرفتند. بخش کمي پژوهش از نوع توصيفي و هم بستگي بود که به لحاظ هدف کاربردي، به لحاظ ماهيت از نوع اکتشافي و به لحاظ روش، جمع آوري ميداني بود. براي ابزار اندازهگيري از پرسش نامه پژوهشگرساخته بخش کيفي با طيف ليکرت 7 ارزشي استفاده شد. جامعه آماري اين پژوهش مديران تربيتبدني فرماندهي انتظامي استانها و شهرستان ها، اساتيد و مربيان و کارشناسان ورزشي ناجا و متخصصان علوم ورزشي که با اجراي طرحهاي پژوهشي در حوزه مديريت ورزش در محيطهاي نظامي و انتظامي آشنا بودند، است. روش نمونهگيري به صورت غيرتصادفي در دسترس انجام گرفت. 220 پرسش نامه توزيع شد، ولي تعداد 196 پرسش نامه قابل تحليل بود. روايي محتوايي پرسش نامه بر اساس روايي سنجي لاوشه مورد تأييد (85/0=CVR) و پايايي پرسش نامه بر اساس ضريب آلفاي کرونباخ (82/0=α ) به دست آمد که با استفاده از روش تحليل عاملي اکتشافي و تحليل عاملي تأييدي پرسش نامهها تحليل شدند. يافتهها و نتايج: براساس نتايج پژوهش، شاخص KMO برابر با 746/0 بود که نشان دهندة کفايت حجم نمونه است. با استفاده از تحليل عاملي اکتشافي 7 مؤلفه اصلي که عبارتند از منابع انساني، عوامل مديريتي، عوامل ساختاري، عوامل اقتصادي، امکانات و زيرساختها، عوامل فرهنگي و اجتماعي و عوامل فردي و 38 گويه مؤثر بر توسعه ورزش ناجا شناسايي شد که بعد از تحليل عاملي تأييدي تعداد گويهها به 37 تقليل پيدا کرد. در مجموع توان پيشگويي مدل توسعه ورزش ناجا براساس مجموع درصد واريانس تجمعي عاملها برابر با 288/70 درصد بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

غفوری، ف.، و هنری، ح.، و قادری، ج. (1397). شناسایی عوامل تأثیرگذار در توسعه ورزش ناجا. مدیریت منابع در نیروی انتظامی, 6(4 ), 137-162. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=480978Vancouver : کپی

غفوری فرزاد، هنری حبیب، قادری جعفرعلی. شناسایی عوامل تأثیرگذار در توسعه ورزش ناجا. مدیریت منابع در نیروی انتظامی. 1397 [cited 2021December09];6(4 ):137-162. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=480978IEEE : کپی

غفوری، ف.، هنری، ح.، قادری، ج.، 1397. شناسایی عوامل تأثیرگذار در توسعه ورزش ناجا. مدیریت منابع در نیروی انتظامی, [online] 6(4 ), pp.137-162. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=480978. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 155 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی