برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1380 , دوره  7 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 15 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير كاربرد آزوسپيريلوم، ميكوريزا و استرپتومايسس به همراه كود دامي بر عملكرد و اجزا عملكرد گندم (رقم مهدوي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير برخي ميکروارگانيسم هاي مفيد که تحت نام کودهاي بيولوژيک مطرح هستند به همراه کاربرد کود دامي تحقيقي بر روي گياه گندم انجام گرفت. فاکتورهاي مورد بررسي عبارت بودند از باکتري آزوسپيريلوم، قارچ ميکوريزا، اکتينوميست هايي از جنس استرپتومايسس و کود دامي که هر کدام در دو سطح (با مصرف و بدون مصرف) و به صورت آزمايش فاکتوريل  در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج بدست آمده مشخص نمودند که کاربرد آزوسپيريلوم و ميکوريزا موجب افزايش معني دار تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله و عملکرد دانه گرديد و علاوه بر اين ميکوريزا سبب افزايش وزن هزار دانه نيز گرديد. همچنين کاربرد کود دامي موجب افزايش معني دار اکثر صفات مورد بررسي گرديد و از طرف ديگر تاثير افزايشي و قابل توجه بخصوص زماني که به همراه آزوسپيريلوم و ميکوريزا به کار رفت، از خود نشان داد. بررسي اثرات متقابل دو گانه، سه گانه و چهارگانه نيز مشخص نمود که کاربرد توام آزوسپيريلوم و ميکوريزا به خصوص همراه مصرف کود دامي توانست اکثر صفات مورد بررسي را افزايش دهد ولي قابل ذکر است که در کليه تيمارهايي که استرپتومايسس به همراه ميکوريزا به کار رفته بود يک اثر کاهشي ملاحظه شد اما هيچگونه اثر آنتاگونيستي بين آزوسپيريلوم و استرپتومايسس ديده نشد.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 109
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی