برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين تركيبات شيميايي و ضرايب هضم كاههاي ماش، كنجد، گندم، جو و برنج در استان خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور تعيين ارزش غذايي، ضريب هضم و انرژي قابل هضم كاه هاي ماش، كنجد، گندم، جو و برنج از تعداد 20 راس گوسفند نر بالغ، در 5 تيمار و 4 بلوك، در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي، استفاده گرديد. تغذيه دام ها به صورت اختياري انجام شد. روش تعيين ضريب هضم در اين تحقيق استفاده مستقيم از حيوان زنده (In Vivo) بوده و با جمع آوري كامل مدفوع قابليت هضم كاه ها تعيين گرديد. در پايان از نتايج ضريب هضم به دست آمده تجزيه واريانس به عمل آمد و از طريق آزمون دانكن ميانگين تيمارها با يكديگر مقايسه گرديدند. بر اساس اين نتايج از مقايسه ميانگين تركيبات شيميايي كاه ها، ميزان پروتيين خام در كاه كنجد 12.38) درصد( نسبت به ساير كاه ها به طور معني داري بالاتر بود (p<0.05). پروتيين خام كاه ماش 9.88) درصد( با كاه هاي برنج، جو و گندم )به ترتيب: 4.7، 4.46 و 2.53 درصد( داراي اختلاف معني داري بود (p<0.05) همچنين مقدار چربي خام در كاه كنجد 3.73) درصد( نسبت به كاه هاي جو، ماش، برنج و گندم )به ترتيب: 1.97، 1، 0.83 و 0.55 درصد( با اختلاف قابل توجهي معني دار شده است (p<0.05). در حالي كه الياف خام در كاه گندم، جو و برنج )به ترتيب: 41.58، 37.94 و 35.32 درصد( با كاه ماش و كاه كنجد (21.5 و 18.2 درصد( در سطح 5 درصد اختلاف معني داري نشان داد. براساس مقايسه ميانگين به عمل آمده، ضرايب هضم ماده خشك و پروتيين خام كاه ماش (53.64 و 65.73 درصد( و كاه كنجد (51.46 و 66.7 درصد( نسبت به كاه هاي گندم (43.66 و 40.1 درصد(، جو (48.74 و 37.07 درصد( و برنج 44.25) و 41.01 درصد( داراي تفاوت معني داري بود (p<0.05). ضريب هضم الياف خام كاه كنجد 6.15) درصد( نيز با كاه برنج 48.58) درصد( در سطح 5 درصد بالاتر بود. در نتايج به دست آمده از مجموع مواد مغذي قابل هضم (TDN) بين كاه ماش 48.73) درصد( و كاه گندم 43.65) درصد( اختلاف معني داري مشاهده گرديد (p<0.05). اما بين TDN كاه ماش و كاه گندم با كاه هاي جو، برنج و كنجد (47.84، 44.83 و 44.52 درصد( تفاوت معني داري به چشم نمي خورد، (بدين معني كه مجموع مواد مغذي قابل هضم كاه ماش بيشتر از ساير كاه ها و كاه گندم كمتر از آن ها مي باشد). بين انرژي قابل هضم و قابل متابوليسم كاه جو (2.09 و 1.72 مگا كالري( نسبت به كاه گندم (1.86 و 1.53 مگا كالري( و كاه برنج (1.81 و 1.49 مگا كالري( اختلاف معني داري را نشان داد (p<0.05)، در صورتي كه تفاوت بين انرژي قابل هضم و انرژي قابل متابوليسم كاه ماش (2.02 و 1.65 مگا كالري( و كاه كنجد (1.92 و 1.57 مگا كالري( با ساير كاه ها معني دار نبود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عالم زاده، ب.، و نوروزی، س.، و کردونی، ع. (1380). تعیین ترکیبات شیمیایی و ضرایب هضم کاههای ماش, کنجد, گندم, جو و برنج در استان خوزستان . پژوهش و سازندگی, 14(4 (پی آیند 53) در امور دام و آبزیان), 46-49. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=48005Vancouver : کپی

عالم زاده بهاالدین، نوروزی سیروس، کردونی عزیز. تعیین ترکیبات شیمیایی و ضرایب هضم کاههای ماش, کنجد, گندم, جو و برنج در استان خوزستان . پژوهش و سازندگی. 1380 [cited 2021August02];14(4 (پی آیند 53) در امور دام و آبزیان):46-49. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=48005IEEE : کپی

عالم زاده، ب.، نوروزی، س.، کردونی، ع.، 1380. تعیین ترکیبات شیمیایی و ضرایب هضم کاههای ماش, کنجد, گندم, جو و برنج در استان خوزستان . پژوهش و سازندگی, [online] 14(4 (پی آیند 53) در امور دام و آبزیان), pp.46-49. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=48005. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 498 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی