برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط غلظت دي اکسيدکربن و پارامترهاي محيطي با علائم سندرم ساختمان بيمار در مدارس و منازل دانش آموزان شهرستان بابل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: عدم وجود هواي سالم در کلاسها و منازل، سبب کاهش سطح سلامت و اختلال در يادگيري دانش آموزان خواهد شد. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط غلظت دياکسيدکربن و ساير پارامترهاي محيطي با علائم سندرم ساختمان بيمار در مدارس و منازل دانش آموزان شهرستان بابل انجام شد. مواد و روشها: جهت سنجش دياکسيدکربن، دما و رطوبت از دستگاه استاندارد TES 1370 استفاده شد. گردآوري اطلاعات توسط پرسشنامه استاندارد " "MM040EAو به صورت مصاحبه انجام شد. پژوهش حاضر در 5 مدرسه در مقاطع ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان و 20 کلاس به روش نمونهگيري تصادفي خوشهاي انجام شد. روش نمونهبرداري دانشآموزان در هر کلاس به صورت تصادفي و پرسشنامهها به صورت مصاحبهاي تکميل شدند. براي تعيين ارتباط بين سندرم بيماري ساختمان و پارامترهاي محيطي، از آزمونهاي آماري کاي دو، ANOVA و T-test استفاده شد. يافتهها: در زمستان بيشترين علائم سندرم ساختمان بيمار، مربوط به خستگي (8/45 درصد) و در فصل بهار مربوط به سردرد (3/35 درصد) بود. آزمون T-test نشان داد که در زمستان (02/0=P) و بهار (01/0=P) در کلاسهاي درس و منازل دانش آموزان، بين دي اکسيد کربن با علائم سندرم مزبور، ارتباط معنيداري وجود داشت. اما بين رطوبت و دما با اين سندرم، ارتباط معنيداري مشاهده نشد. از ميان ريسک فاکتورهاي مورد بررسي در زمستان و بهار، سرو صدا به عنوان ريسک فاکتور آزاردهنده گزارش شد. استنتاج: نتايج نشان داد که غلظت دي اکسيد کربن با ايجاد علائم سندرم ساختمان بيمار در دانشآموزان ارتباط معنيداري دارد. هرچند علائم سندرم ساختمان بيمار در دانش آموزان خفيف بوده، اما با توجه به شرايط نامناسب فيزيکي در بعضي مدارس و حتي منازل، بايد بهينهسازي در اين فضاها انجام شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آقالری، ز.، و عموئی، ع.، و زارعی، ا.، و افشارنیا، م.، و گرائیلی، ز.، و قاسمی، م. (1398). ارتباط غلظت دی اکسیدکربن و پارامترهای محیطی با علائم سندرم ساختمان بیمار در مدارس و منازل دانش آموزان شهرستان بابل. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 29(171 ), 31-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479762Vancouver : کپی

آقالری زهرا، عموئی عبدالایمان، زارعی احمد، افشارنیا مجتبی، گرائیلی زهرا، قاسمی مهدی. ارتباط غلظت دی اکسیدکربن و پارامترهای محیطی با علائم سندرم ساختمان بیمار در مدارس و منازل دانش آموزان شهرستان بابل. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1398 [cited 2021September28];29(171 ):31-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479762IEEE : کپی

آقالری، ز.، عموئی، ع.، زارعی، ا.، افشارنیا، م.، گرائیلی، ز.، قاسمی، م.، 1398. ارتباط غلظت دی اکسیدکربن و پارامترهای محیطی با علائم سندرم ساختمان بیمار در مدارس و منازل دانش آموزان شهرستان بابل. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 29(171 ), pp.31-44. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479762. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 67 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی