نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  30 , شماره  4 الف ; از صفحه 391 تا صفحه 402 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير غلظت هاي مختلف نيتروژن، فسفر و پتاسيم بر برخي ويژگي هاي کمي و کيفي توت فرنگي در کشت هيدروپونيک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات آب و خاک، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
به منظور بررسي تأثير غلظت نيتروژن، پتاسيم و فسفر بر عملکرد و شاخص هاي رشد توت فرنگي رقم سلوا در شرايط کشت هيدروپونيک، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملاً تصادفي با سه تکرار اجرا شد. محيط کشت به کار رفته در اين مطالعه مخلوط کوکوپيت و پرليت به ترتيب به نسبت 70% و 30 درصد بود. تيمارها شامل عناصر پر نياز نيتروژن در سه سطح 100، 130 و 160 ميلي گرم در ليتر از منبع نيترات آمونيوم، فسفر در سه سطح 50، 75 و 100 ميلي گرم در ليتر از منبع پتاسيم دي هيدروژن فسفات و پتاسيم در سه سطح 190، 160 و 220 ميلي گرم در ليتر از منبع سولفات پتاسيم بودند. نمونه برداري در پايان دوره ميوه دهي انجام شد و وزن تر و خشک اندام هوايي، سطح برگ، وزن ميوه، اسيد قابل تيتر، مواد جامد محلول، عملکرد و تعداد ميوه در بوته ثبت گرديد. نتايج آناليز واريانس نشان داد که سطوح مختلف نيتروژن، فسفر و پتاسيم تأثير معني داري بر عملکرد و شاخص هاي رشد توت فرنگي داشتند. تيمار N160P100K190 بيشترين وزن تر و خشک اندام هوايي و سطح برگ را توليد کرد و تيمارهاي N130P100K160 و N100P75K220 بيشترين عملکرد را به ترتيب با ميانگين 27/799 و 77/77 گرم در بوته حاصل کردند و اختلاف معني داري با يکديگر نداشتند. تيمارهاي N130P50K220، N130P75K190 و N130P100K160 به ترتيب با ميانگين 3/10، 38/9 و 65/77 گرم بيشترين وزن ميوه را توليد کردند. ميزان اسيديته قابل تيتر و درصد مواد جامد محلول با افزايش سطوح تيمارهاي مورد مطالعه افزايش يافت. به طور کلي تيمار N130P100K160 به دليل توليد توت-فرنگي با صفات کمي و کيفي مطلوب و نيز به دليل پايين تر بودن سطح عناصر غذايي که منجر به ايجاد شوري کمتري در محيط کشت مي شود، مناسب تر از ساير غلظت ها ارزيابي شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مشایخی، پ.، و تاتاری، م. (1395). تأثیر غلظت های مختلف نیتروژن, فسفر و پتاسیم بر برخی ویژگی های کمی و کیفی توت فرنگی در کشت هیدروپونیک. پژوهش های خاک (علوم خاک و آب), 30(4 الف ), 391-402. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479637Vancouver : کپی

مشایخی پریسا، تاتاری مریم. تأثیر غلظت های مختلف نیتروژن, فسفر و پتاسیم بر برخی ویژگی های کمی و کیفی توت فرنگی در کشت هیدروپونیک. پژوهش های خاک (علوم خاک و آب). 1395 [cited 2022May17];30(4 الف ):391-402. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479637IEEE : کپی

مشایخی، پ.، تاتاری، م.، 1395. تأثیر غلظت های مختلف نیتروژن, فسفر و پتاسیم بر برخی ویژگی های کمی و کیفی توت فرنگی در کشت هیدروپونیک. پژوهش های خاک (علوم خاک و آب), [online] 30(4 الف ), pp.391-402. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479637. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 236 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی