برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  32 , شماره  1 الف ; از صفحه 25 تا صفحه 36 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير بقاياي سه گونه گياهي و بيوچار آنها بر برخي ويژگي ها و وضعيت پتاسيم يک خاک آهکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 
افزودن بقاياي گياهان به خاک علاوه بر ترسيب کربن مي تواند مقدار زيادي پتاسيم به خاک اضافه کند. در پژوهش حاضر، سه گونه گياهي شامل کنار (Ziziphus spina Christi L. )، ني (Phragmites australis) و آتريپلکس (Atriplex halimus L. ) از اراضي دشت داراب انتخاب و بقاياي آنها جمع آوري شد. تبديل بقايا به بيوچار در دماي 500 درجه سلسيوس و مدت زمان 3 ساعت در شرايط اکسيژن محدود صورت گرفت. خاک مورد استفاده در آزمايش از مزارع شهرستان داراب و از عمق 30-0 سانتي متري جمع آوري شد. آزمايش در قالب طرح کاملاً تصادفي با 7 تيمار (بقاياي گياهي، بيوچار آنها و شاهد) و سه تکرار انجام گرفت. مقدار سه درصد از بقاياي گياهي و يا بيوچار آنها به خاک اضافه گرديد و نمونه ها به مدت دو ماه در شرايط رطوبت ظرفيت مزرعه و دماي 22 درجه سلسيوس نگهداري شدند. سپس پ هاش، قابليت هدايت الکتريکي، ظرفيت تبادل کاتيوني و پتاسيم محلول، تبادلي و غيرتبادلي در نمونه هاي خاک اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که افزودن بيوچار برگ کنار، برگ آتريپلکس و بيوچار برگ آتريپلکس سبب افزايش معني دار پ هاش خاک شدند. همه بقاياي گياهي و بيوچار آنها قابليت هدايت الکتريکي خاک را از 43/0 (بيوچار برگ کنار) تا 57/3 دسي زيمنس بر متر (بيوچار برگ آتريپلکس) افزايش دادند. تبديل بقاياي گياهي به بيوچار سبب افزايش بيشتر شوري خاک شد. بيوچارها تأثيري بر ظرفيت تبادل کاتيوني نداشتند اما برگ کنار و بقاياي ني سبب افزايش آن شدند. افزودن بقاياي گياهي و بيوچار آنها مقدار پتاسيم محلول (937-144 ميلي گرم بر کيلوگرم)، تبادلي (1430-354 ميلي گرم بر کيلوگرم)، غيرتبادلي (607-379 ميلي گرم بر کيلوگرم) و قابل استخراج با اسيد نيتريک (2918-1030 ميلي گرم بر کيلوگرم) را به طور معني داري افزايش داد و تأثير بيوچارها بيشتر از بقاياي گياهي بود. به طورکلي، تأثير برگ آتريپلکس در تغيير ويژگي هاي خاک و مقدار شکل هاي پتاسيم بيشتر از برگ کنار و بقاياي ني بود. افزودن بقاياي گياهي و بيوچار آنها سبب تمرکز بيشتر پتاسيم در بخش تبادلي (49-34 درصد) خاک شد. با توجه به تأثيرات منفي کاربرد بقاياي گياهي و بيوچار آنها به ويژه برگ آتريپلکس بر افزايش شوري و پ هاش خاک، در صورت استفاده از آنها بايد جانب احتياط را نگه داشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نجفی قیری، م.، و بوستانی، ح.، و محمودی، ع. (1397). تأثیر بقایای سه گونه گیاهی و بیوچار آنها بر برخی ویژگی ها و وضعیت پتاسیم یک خاک آهکی. پژوهش های خاک (علوم خاک و آب), 32(1 الف ), 25-36. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479454Vancouver : کپی

نجفی قیری مهدی، بوستانی حمیدرضا، محمودی علیرضا. تأثیر بقایای سه گونه گیاهی و بیوچار آنها بر برخی ویژگی ها و وضعیت پتاسیم یک خاک آهکی. پژوهش های خاک (علوم خاک و آب). 1397 [cited 2021November30];32(1 الف ):25-36. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479454IEEE : کپی

نجفی قیری، م.، بوستانی، ح.، محمودی، ع.، 1397. تأثیر بقایای سه گونه گیاهی و بیوچار آنها بر برخی ویژگی ها و وضعیت پتاسیم یک خاک آهکی. پژوهش های خاک (علوم خاک و آب), [online] 32(1 الف ), pp.25-36. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479454. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 57 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی