نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر 1398 , دوره  22 , شماره  7 ; از صفحه 58 تا صفحه 65 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تأثير شياف رکتال بارهنگ بر ميزان خونريزي پس از زايمان زنان در معرض خطر خونريزي: کارآزمايي باليني تصادفي شده يک سوکور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: خونريزي پس از زايمان، يک وضعيت اورژانسي مامايي و يکي از شايع ترين علل مرگ و مير مادران در سراسر جهان مي باشد که پيشگيري از آن مي تواند بر کاهش مرگ و مير و عوارض تأثيرگذار باشد. يکي از گياهاني که در طب سنتي به عنوان بندآورنده خونريزي به آن اشاره شده است، بارهنگ مي باشد. مطالعه حاضر با هدف تأثير شياف رکتال بارهنگ بر ميزان خونريزي پس از زايمان زنان در معرض خطر خونريزي انجام شد. روش کار: اين مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي يک سوکور در سال 1397 بر روي 70 زن باردار واجد شرايط پژوهش مراجعه کننده جهت زايمان واژينال به بيمارستان ام البنين (س) شهرستان مشهد انجام شد. در اين مطالعه، واحدهاي پژوهش شامل زنان پرخطر زايمان کرده بودند که طبق نوموگرام پيشگويي احتمال خونريزي پس از زايمان، نمره مساوي يا بيشتر از 10 را کسب کرده بودند. افراد به طور تصادفي در دو گروه 35 نفري بارهنگ و کنترل قرار گرفتند. در هر دو گروه بعد از تولد نوزاد، اقدامات مطابق روتين بيمارستان و انفوزيون 30 واحد اکسي توسين در هزار سي سي کريستالوئيد صورت گرفت. در گروه مداخله، بلافاصله پس از خروج جفت و پرده هاي جنيني و ماساژ رحمي، اولين دوز شياف رکتال بارهنگ 120 ميلي گرمي و سپس دوزهاي بعدي با فاصله هر نيم ساعت تا 5 دوز توسط پژوهشگر قرار داده شد. ميزان خونريزي پس از زايمان با استفاده از توزين کيسه جمع آوري خون و پد به مدت 4 ساعت پس از زايمان، توسط پژوهشگر اندازه گيري و ثبت شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 16) و آزمون هاي تي مستقل، من ويتني و کاي-اسکوئر انجام گرفت. ميزان p کمتر از 05/0 معني دار در نظر گرفته شد. يافته ها: ميانگين خونريزي در پايان 4 ساعت اول پس از زايمان در گروه کنترل 2/11± 2/306 سي سي و در گروه بارهنگ 2/14± 3/253 سي سي بود که بين دو گروه اختلاف آماري معني داري وجود داشت (001/0=p). نتيجه گيري: شياف رکتال بارهنگ مي تواند به عنوان يک داروي مؤثر بر کاهش ميزان خونريزي بعد از زايمان در زنان در معرض خطر خونريزي توصيه شود و مي توان از آن به عنوان يک روش کمکي در کاهش خونريزي در زنان در معرض خونريزي بعد از زايمان استفاده نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خجسته فرد، ز.، و گلمکانی، ن.، و مظلوم، س.، و حامدی، ش.، و فیض آبادی، ز.، و میرتیموری، م. (1398). بررسی تأثیر شیاف رکتال بارهنگ بر میزان خونریزی پس از زایمان زنان در معرض خطر خونریزی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 22(7 ), 58-65. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479392Vancouver : کپی

خجسته فرد زهرا، گلمکانی ناهید، مظلوم سیدرضا، حامدی شکوه سادات، فیض آبادی زهره، میرتیموری معصومه. بررسی تأثیر شیاف رکتال بارهنگ بر میزان خونریزی پس از زایمان زنان در معرض خطر خونریزی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1398 [cited 2022August19];22(7 ):58-65. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479392IEEE : کپی

خجسته فرد، ز.، گلمکانی، ن.، مظلوم، س.، حامدی، ش.، فیض آبادی، ز.، میرتیموری، م.، 1398. بررسی تأثیر شیاف رکتال بارهنگ بر میزان خونریزی پس از زایمان زنان در معرض خطر خونریزی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 22(7 ), pp.58-65. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479392. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 319 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی