نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1398 , دوره  15 , شماره  1 ; از صفحه 127 تا صفحه 141 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري آبياري نوين توسط کشاورزان (مورد مطالعه شهرستان بهبهان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 
چکیده: 
امروزه، کمبود آب به يک نگراني عمده در ايران بدل شده است و به طور مشخص، کشاورزي در کانون اصلي مشکل کمبود آب قرار دارد. از آنجايي که بخش عظيمي از تلفات آب در مسير انتقال آن به مزارع اتفاق مي افتد، به کارگيري فناوري هاي نوين آبياري به منظور استفاده بهينه از منابع آب کشور امري ضروري مي باشد. تحقيق حاضر با هدف اصلي بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري آبياري نوين در شهرستان بهبهان انجام گرفت. اين تحقيق، از نوع تحقيقات کاربردي بوده و گردآوري داده ها با استفاده از روش توصيفي-پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري اين تحقيق را کشاورزان پذيرنده و نپذيرنده فناوري هاي آبياري نوين شهرستان بهبهان تشکيل دادند. تعداد کل پذيرندگان فناوري هاي نوين آبياري شامل 174 کشاورز بوده که به صورت سرشماري انتخاب گرديدند و از ميان نپذيرندگاني که زمين هاي آن ها در همسايگي کشاورزان پذيرنده بوده تعداد 100 نفر به صورت تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده گرديد. به منظور تعيين قابليت اعتماد ابزار تحقيق، پيش آزمون انجام شد که مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي مقياس هاي اصلي پرسشنامه در حد مناسب بود. به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات از نرم افزار SPSS20 استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد که توابع تشخيصي براي هر سه مدل نشر، تنگناهاي اقتصادي و چندبعدي داراي قدرت ايجاد تمايز ميان پذيرندگان و نپذيرندگان فناوري آبياري نوين بودند. همچنين متغير سن در مدل نشر و چندبعدي و متغير فاصله زمين هاي کشاورزي تا مرکز خدمات در مدل تنگناهاي اقتصادي، مهم ترين متغيرهاي متمايزکننده دو گروه پذيرنده و نپذيرنده مي باشند. همچنين يافته ها بيانگر آن است که الگوي چندبعدي، توانايي بالاتري براي طبقه بندي کشاورزان پذيرنده و نپذيرنده فناوري آبياري نوين دارد. لذا پيشنهاد مي شود سياست گذاران با توجه به تابع به دست آمده از اين الگو، احتمال پذيرش فناوري هاي مدرن آبياري را محاسبه نموده و بر اساس آن اقدام هاي لازم را به عمل آورند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یزدان پناه، م.، و زبیدی، ط.، و صلاحی مقدم، ن.، و روزانه، د. (1398). عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری آبیاری نوین توسط کشاورزان (مورد مطالعه شهرستان بهبهان). علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران, 15(1 ), 127-141. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479342Vancouver : کپی

یزدان پناه مسعود، زبیدی طاهره، صلاحی مقدم نفیسه، روزانه داوود. عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری آبیاری نوین توسط کشاورزان (مورد مطالعه شهرستان بهبهان). علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. 1398 [cited 2022May28];15(1 ):127-141. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479342IEEE : کپی

یزدان پناه، م.، زبیدی، ط.، صلاحی مقدم، ن.، روزانه، د.، 1398. عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری آبیاری نوین توسط کشاورزان (مورد مطالعه شهرستان بهبهان). علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران, [online] 15(1 ), pp.127-141. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479342. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 241 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی