برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مرداد 1398 , دوره  22 , شماره  5 ; از صفحه 61 تا صفحه 70 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط سطوح هورمونهاي آندروژن، هيرسوتيسم و آکنه با افسردگي و اضطراب در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت باروری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: سطح کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک تحت تأثير متغيرهاي گسترده اي مي باشد. مطالعات مختلف نشان داده اند که اين بيماران در معرض خطر بالاي اختلال افسردگي و اضطراب قرار دارند. مهم ترين علائم تخمدان پلي کيستيک، هيرسوتيسم، آکنه و افزايش هورمون آندروژن است. مطالعه حاضر با هدف بررسي ارتباط سطوح هورمون هاي آندروژن، هيرسوتيسم و آکنه با افسردگي و اضطراب در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک انجام شد. روش کار: اين مطالعه مورد-شاهدي در سال 95-1394 بر روي 53 بيمار مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک که بر اساس معيارهاي تشخيصي روتردام انتخاب شدند و 50 زن سالم به عنوان گروه کنترل در بيمارستان آرش تهران انجام شد. ابزار گرد آوري داده ها، پرسشنامه اي شامل مشخصات فردي و پرسشنامه افسردگي و اضطراب بک، مقياس فريمن گالوي جهت بررسي درجه هيرسوتيسم، مقياس جهاني درجه بندي آکنه و ويژگي هاي باليني هيپرآندروژنيسم و نتايج آزمايشات (تستوسترون تام، تستوسترون آزاد، گلوبولين متصل به هورمون هاي جنسي) بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 21) و آزمون هاي تي تست، کاي دو و ضريب همبستگي پيرسون انجام گرفت. ميزان p کمتر از 05/0 معني دار در نظر گرفته شد. يافته ها: ميانگين نمرات آکنه (02/0=p)، هيرسوتيسم (001/0>p)، توتال تستوسترون (008/0=p) و تستوسترون آزاد (01/0=p) در گروه بيمار به طور معني داري بالاتر از گروه کنترل بود. ميانگين سطح SHBG در گروه مورد و گروه شاهد اختلاف آماري معني داري نداشت (3/0=p). ميانگين نمرات افسردگي (001/0=p) و اضطراب (01/0=p) در گروه بيمار (82/9± 35/20 و 44/10± 35/17) به طور معني داري بيش تر از گروه کنترل (40/8± 46/14 و 65/9± 40/12) بود. بين نمرات کلي اضطراب و افسردگي با آکنه، هيرسوتيسم، توتال تستوسترون، تستوسترون آزاد و گلوبولين متصل به هورمون هاي جنسي ارتباط آماري معني داري مشاهده نشد (05/0
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مهرآبادی، س.، و جهانیان سادات محله، ش.، و کاظم نژاد، ا. (1398). بررسی ارتباط سطوح هورمونهای آندروژن, هیرسوتیسم و آکنه با افسردگی و اضطراب در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 22(5 ), 61-70. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479262Vancouver : کپی

مهرآبادی سعیده، جهانیان سادات محله شهیده، کاظم نژاد انوشیروان. بررسی ارتباط سطوح هورمونهای آندروژن, هیرسوتیسم و آکنه با افسردگی و اضطراب در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1398 [cited 2021September17];22(5 ):61-70. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479262IEEE : کپی

مهرآبادی، س.، جهانیان سادات محله، ش.، کاظم نژاد، ا.، 1398. بررسی ارتباط سطوح هورمونهای آندروژن, هیرسوتیسم و آکنه با افسردگی و اضطراب در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 22(5 ), pp.61-70. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479262. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 175 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی