برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مرداد 1398 , دوره  22 , شماره  5 ; از صفحه 43 تا صفحه 51 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط سطح سرمي ويسفاتين با شاخص هاي آنتروپومتريک و ميزان وزنگيري دوران بارداري مادر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: ويسفاتين يک آديپوکين مترشحه از بافت چربي است که به نظر مي رسد با ميزان وزن گيري در دوران بارداري مرتبط باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي سطح سرمي ويسفاتين در بارداري و ارتباط آن با شاخص هاي آنتروپومتريک و وزن-گيري دوران بارداري مادر انجام شد. روش کار: اين مطالعه کوهورت در بازه زماني آذر ماه سال 1394 تا شهريور سال 1395 بر روي 56 زن باردار 40-18 ساله در سه ماهه اول بارداري که براي مراقبت هاي دوران بارداري به مراکز جامع سلامت پرجمعيت مراجعه کرده بودند، انجام شد. زنان باردار از نظر شاخص توده بدني قبل از بارداري به دو گروه A (BMI طبيعي) و B (BMI بالاتر از طبيعي) تقسيم بندي و همگن شدند. سطح سرمي ويسفاتين در هفته هاي 12-6 و 20-15 بارداري به روش ELISA سنجش شد. روش گردآوري اطلاعات شامل: مشاهده، معاينه و مصاحبه بيمار با استفاده از پرسشنامه در سه بخش اطلاعات فردي، تاريخچه مامايي و طبي مادري و متغيرهاي جنيني، نتايج آزمايشگاهي بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و آزمون هاي کاي دو نمونه اي، من ويتني، آزمون رتبه علامت دار ويلکاکسون، رگرسيون و آزمون همبستگي رتبه اي اسپيرمن انجام شد. ميزان p کمتر از 05/0 معني دار در نظر گرفته شد. يافته ها: ميانگين ويسفاتين سرمي از سه ماهه اول بارداري به سه ماهه دوم بارداري در هر دو گروه به طور معني داري افزايش پيدا کرده بود (به ترتيب 005/0=pa و 001/0= pbدر گروه Aو B). ميانگين سطح سرمي ويسفاتين سه ماهه دوم بارداري گروه B نسبت به گروه A به طور معناداري بيشتر بود (04/0=p). ميزان وزن گيري در طي سه ماهه دوم بارداري گروه A به طور معناداري در مقايسه با گروه B بيشتر بود (03/0=p). سطح ويسفاتين سه ماهه دوم ارتباط مثبت و معناداري با شاخص توده بدني سه ماهه سوم بارداري در گروه A داشت (01/0=p، 54/0=r). نتيجه گيري: الگوي افزايشي در غلظت ويسفاتين پلاسماي مادر با پيشرفت بارداري در زنان باردار در گروه با شاخص توده بدني طبيعي ممکن است تابعي از تغييرات افزايشي در بافت چربي احشايي باشد که در افزايش انعطاف پذيري متابوليسم مادران در بارداري و کاهش بروز بيماري هاي متابوليک نقش داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صابر، ا.، و تهرانیان، ن.، و اسمعیل زاده، م.، و پورعلی رودبنه، ش. (1398). بررسی ارتباط سطح سرمی ویسفاتین با شاخص های آنتروپومتریک و میزان وزنگیری دوران بارداری مادر. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 22(5 ), 43-51. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479252Vancouver : کپی

صابر اشرف، تهرانیان نجمه، اسمعیل زاده متین السادات، پورعلی رودبنه شیوا. بررسی ارتباط سطح سرمی ویسفاتین با شاخص های آنتروپومتریک و میزان وزنگیری دوران بارداری مادر. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1398 [cited 2022January29];22(5 ):43-51. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479252IEEE : کپی

صابر، ا.، تهرانیان، ن.، اسمعیل زاده، م.، پورعلی رودبنه، ش.، 1398. بررسی ارتباط سطح سرمی ویسفاتین با شاخص های آنتروپومتریک و میزان وزنگیری دوران بارداری مادر. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 22(5 ), pp.43-51. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479252. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 48 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی