برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط سطح فريتين سرم و سندرم متابوليک در زنان يائسه، يک مطالعه مقطعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: يائسگي، بحراني ترين دوره تغييرات نامطلوب آنتروپومتريک و پارامترهاي متابوليک بوده که با خطر بيماري هاي قلبي-عروقي همراه است. سندرم متابوليک، نقش کليدي در ايجاد بيماري قلبي-عروقي دارد و به عنوان يک مشکل عمده در بسياري از کشورها درآمده است. بر اساس مطالعات مختلف، افزايش فريتين با سندرم متابوليک در ارتباط است و افراد با سطح فريتين بالاتر، خطر ابتلاء به سندرم متابوليک در آنها بيشتر است. بنابراين با توجه به بالا بودن شيوع سندرم متابوليک در ايران، مطالعه حاضر با هدف بررسي ارتباط بين سطح فريتين سرم با سندرم متابوليک انجام شد. روش کار: اين مطالعه مقطعي در سال 1392 بر روي 165 زن يائسه واجد شرايط مراجعه کننده به مرکز بهداشت 17 شهريور و بهداشت شماره 8 اهواز انجام شد. پرسشنامه اطلاعات فردي براي نمونه ها تکميل و جهت بررسي اجزاي سندرم متابوليک، فشارخون 2 بار به فاصله 10 دقيقه و بعد از استراحت اندازه گيري شد و ميانگين آنها در نظر گرفته شد. دور کمر افراد اندازه گيري و آزمايشات HDL، تري گليسيريد، کلسترول، فريتين و FBS بعد از 12 ساعت ناشتايي شبانه بر روي سرم افراد انجام شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 19) و آزمون هاي کاي دو، آناليز واريانس يک طرفه، ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن انجام گرفت. ميزان p کمتر از 05/0 معني دار در نظر گرفته شد. يافته ها: در اين مطالعه 58 نفر (2/35%) به سندرم متابوليک مبتلا بودند. ميانگين سطح سرم فريتين در زنان مبتلا به سندرم متابوليک 45/25± 53/34 و در زنان غير مبتلا 12/23± 56/33 بود. بين شاخص توده بدني، دور کمر، قندخون، سطح تري گليسيريد پلاسما، چربي خون و ابتلاء به سندرم متابوليک ارتباط معناداري مشاهده شد (05/0>p)، اما بين سندرم متابوليک و سن، سندرم متابوليک و فريتين سرم ارتباط معني داري وجود نداشت (05/0
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سیاحی، م.، و حاصلی، آ.، و عابدی، پ.، و سهرابی، ز.، و ضیاغم، س. (1398). بررسی ارتباط سطح فریتین سرم و سندرم متابولیک در زنان یائسه, یک مطالعه مقطعی. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 22(2 ), 26-33. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479131Vancouver : کپی

سیاحی معصومه، حاصلی آرزو، عابدی پروین، سهرابی زینب، ضیاغم سارا. بررسی ارتباط سطح فریتین سرم و سندرم متابولیک در زنان یائسه, یک مطالعه مقطعی. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1398 [cited 2021September26];22(2 ):26-33. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479131IEEE : کپی

سیاحی، م.، حاصلی، آ.، عابدی، پ.، سهرابی، ز.، ضیاغم، س.، 1398. بررسی ارتباط سطح فریتین سرم و سندرم متابولیک در زنان یائسه, یک مطالعه مقطعی. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 22(2 ), pp.26-33. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479131. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی