برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تأثير مصرف آب زرشک بر مقادير سرمي آنزيم هاي کبدي به دنبال فعاليت خسته کننده در دختران فعال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: زرشک داراي ترکيبات زيست فعال با خواص دارويي و درماني مي باشد. با توجه تغييرات نامطلوب آنزيم هاي کبدي به دنبال فعاليت خسته کننده، مطالعه حاضر با هدف بررسي تأثير مصرف آب زرشک بر سطح سرمي آنزيم هاي کبدي آسپارتات آمينوترانسفراز (AST)، آلکالين فسفاتاز (ALP) و آلانين آمينوترانسفراز (ALT) پيرو يک جلسه فعاليت خسته کننده در دختران فعال انجام شد. روش کار: اين مطالعه نيمه تجربي در سال 1396 بر روي 20 دختر فعال در مشهد انجام شد. افراد به دو گروه 10 نفره مکمل و دارونما تقسيم شدند. پس از مکمل دهي 2 هفته اي (250 ميلي ليتر آب زرشک و دارونما)، آزمودني ها در يک فعاليت خسته کننده شرکت نمودند. تغييرات آنزيم هاي کبدي مورد مطالعه (AST، ALP، ALT) طي سه مرحله (حالت پايه، پس از دوره مکمل دهي، پس از فعاليت ورزشي) اندازه گيري شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 19) و Excel (2010) و آزمون هاي تي تست مستقل، آزمون تحليل واريانس با اندازه گيري مکرّر و آزمون تعقيبي بانفروني صورت گرفت. ميزان p کمتر از 05/0 معني دار در نظر گرفته شد. يافته ها: مصرف آب زرشک باعث کاهش معنادار آنزيم هاي AST (021/0=p)، ALP (018/0=p) و ALT (014/0=p) در گروه مکمل شد و فعاليت خسته کننده باعث افزايش معنادار هر سه آنزيم در دو گروه شد، اين در حالي بود که دامنه تغييرات هر سه آنزيم AST (021/0=p)، ALP (019/0=p) و ALT (012/0=p) بلافاصله پس از فعاليت در گروه مصرف کننده آب زرشک به طور معناداري کمتر از گروه دارونما بود و مصرف آب زرشک توانسته بود به طور معناداري از افزايش مقادير AST، ALP و ALT بلافاصله پس از فعاليت خسته کننده ممانعت کند. نتيجه گيري: مکمل دهي آب زرشک مي تواند از افزايش فيزيولوژيکي آنزيم هاي کبدي ناشي از فعاليت خسته کننده در دختران فعال پيش گيري کند و نقش مهمي در تغييرات مطلوب آنزيم هاي کبدي داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسکندری، م.، و هوشمندمقدم، ب.، و فتحی، م.، و بختیاری، ع. (1398). تأثیر مصرف آب زرشک بر مقادیر سرمی آنزیم های کبدی به دنبال فعالیت خسته کننده در دختران فعال. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 22(2 ), 17-25. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479130Vancouver : کپی

اسکندری مژگان، هوشمندمقدم بابک، فتحی مهرداد، بختیاری علی. تأثیر مصرف آب زرشک بر مقادیر سرمی آنزیم های کبدی به دنبال فعالیت خسته کننده در دختران فعال. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1398 [cited 2021June21];22(2 ):17-25. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479130IEEE : کپی

اسکندری، م.، هوشمندمقدم، ب.، فتحی، م.، بختیاری، ع.، 1398. تأثیر مصرف آب زرشک بر مقادیر سرمی آنزیم های کبدی به دنبال فعالیت خسته کننده در دختران فعال. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 22(2 ), pp.17-25. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479130. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 59 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی