نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
فروردين 1398 , دوره  22 , شماره  1 ; از صفحه 53 تا صفحه 59 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط اختلالات خواب در ماه آخر بارداري با طول مدت ليبر و نوع زايمان در زنان باردار مراجعهکننده به بيمارستان طالقاني آبادان در سال 1396

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: اختلال در خواب علاوه بر داشتن عواقب فيزيکي و رواني براي زنان باردار، ممکن است بر روي طول مدت ليبر و نوع زايمان آنها تأثير گذار باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط اختلالات خواب در ماه آخر بارداري با طول مدت ليبر و نوع زايمان انجام گرفت. روش کار: اين مطالعه توصيفي در سال 1396 بر روي 147 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به زايشگاه بيمارستان آيت الله طالقاني آبادان انجام شد. ابزار گردآوري داده ها متشکل از دو بخش اطلاعات جمعيت شناختي و بارداري مادر و پرسشنامه استاندارد کيفيت خواب پيتزبورگ (PSQI) بود. متغير هاي مورد مطالعه شامل: طول ليبر، نوع زايمان و کيفيت خواب بود. داده ها طي 3 ماه گردآوري شدند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 18) و آزمون هاي کاي دو، تي مستقل و آناليز واريانس دوطرفه انجام شد. ميزان p کمتر از 05/0 معني دار در نظر گرفته شد. يافته ها: ميانگين نمره کيفيت خواب زنان باردار 2/4± 86/8 و ميانگين طول مدت ليبر 1/2± 53/3 ساعت بود. 47 نفر (5/64%) از زناني که سزارين شدند، داراي اختلال خواب بودند، اين درحالي است که اختلال خواب در زنان با زايمان طبيعي تنها در 26 نفر (5/35%) مشاهده شد. همچنين 74 نفر (3/50%) زايمان طبيعي و 73 نفر (7/49%) زايمان سزارين داشتند. ميانگين طول مدت ليبر در زناني که اختلال خواب داشتند، به طور معني داري بيشتر از افراد بدون اختلال خواب بود (04/0=p). همچنين ميزان زايمان طبيعي نيز به طور معني داري در زنان بدون اختلال خواب بيشتر بود (0001/0>p). نتيجه گيري: بين شيوع اختلالات خواب در دوران بارداري و افزايش طول مدت ليبر ارتباط آماري معني داري وجود دارد و شيوع سزارين در زنان داراي اختلالات خواب بيشتر است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رئیسی فر، ز.، و کمانگر، س.، و طاهری، ن.، و براز، ش.، و موسوی، س.، و دارابیان، پ.، و قزلباش، پ.، و رییسی فر، ا. (1398). بررسی ارتباط اختلالات خواب در ماه آخر بارداری با طول مدت لیبر و نوع زایمان در زنان باردار مراجعهکننده به بیمارستان طالقانی آبادان در سال 1396. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 22(1 ), 53-59. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479101Vancouver : کپی

رئیسی فر زینب، کمانگر سالار، طاهری نوراله، براز شهرام، موسوی سیدضیاالدین، دارابیان پوریا، قزلباش پروین، رییسی فر افسانه. بررسی ارتباط اختلالات خواب در ماه آخر بارداری با طول مدت لیبر و نوع زایمان در زنان باردار مراجعهکننده به بیمارستان طالقانی آبادان در سال 1396. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1398 [cited 2022May29];22(1 ):53-59. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479101IEEE : کپی

رئیسی فر، ز.، کمانگر، س.، طاهری، ن.، براز، ش.، موسوی، س.، دارابیان، پ.، قزلباش، پ.، رییسی فر، ا.، 1398. بررسی ارتباط اختلالات خواب در ماه آخر بارداری با طول مدت لیبر و نوع زایمان در زنان باردار مراجعهکننده به بیمارستان طالقانی آبادان در سال 1396. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 22(1 ), pp.53-59. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479101. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 163 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی