برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تأثير آموزش روش هاي کنترل عفونت بر ميزان آگاهي و عملکرد پرستاران در بخش هاي همودياليز تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: عفونت شايع ترين علت بستري بيماران تحت همودياليز است که به دومين دليل مرگ و مير آن ها تبديل شده است. رعايت نکردن بهداشت توسط کارکنان شانس عفونت بيماران را افزايش مي دهد. اين مطالعه با هدف بررسي تأثير آموزش روش هاي کنترل عفونت بر ميزان آگاهي و عملکرد پرستاران شاغل در بخش هاي همودياليز تبريز انجام شد. روش بررسي: اين کارآزمايي باليني روي 48 نفر از پرستاران بخش همودياليز تبريز در سال 1395 انجام شد. نمونه ها به دو گروه مداخله (27 نفر) و کنترل (21 نفر) تقسيم شدند. براي جمع آوري داده ها از فرم اطلاعات جمعيت شناختي و پرسشنامه آگاهي از کنترل عفونت و چک ليست عملکرد استفاده شد. مداخله آموزشي به صورت مستقيم، چهره به چهره همراه با ارائه بسته آموزشي بود. پرسشنامه و چک ليست قبل و بعد از مداخله در دو گروه تکميل شد. داده ها با آمار توصيفي و استنباطي توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 مورد تحليل قرار گرفت. يافته ها: دو گروه از نظر متغيرهاي جمعيت شناختي با هم تفاوتي نداشتند. ميانگين نمره آگاهي و عملکرد دو گروه مداخله و کنترل قبل و بعد از مداخله با هم تفاوت معني داري نداشت. اما مداخله آموزشي منجر به افزايش نمره آگاهي (050/0P =) و عملکرد در ابعاد شستن دست ها (001/0P=)، ضدعفوني بخش (001/0P =)، استفاده از کاتتر (011/0P =) و تعبيه يا جداکردن سوزن در فيستول يا گرفت يا رگ مصنوعي (001/0P=) در گروه مداخله شد. نتيجه گيري کلي: آموزش، آگاهي و عملکرد پرستاران بخش همودياليز را نسبت به کنترل عفونت ارتقاء مي دهد. با توجه به اهميت آگاهي و عملکرد پرستاران در مورد روش هاي کنترل عفونت، برگزاري دوره هاي آموزشي جهت ارتقاي آگاهي و بهبود عملکرد آن ها ضروري به نظر مي رسد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

باغبان کریمی، ا.، و لک دیزجی، س.، و زمان زاده، و.، و حسنخانی، ه. (1397). تأثیر آموزش روش های کنترل عفونت بر میزان آگاهی و عملکرد پرستاران در بخش های همودیالیز تبریز. نشریه پرستاری ایران, 31(111 ), 1-9. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=478935Vancouver : کپی

باغبان کریمی الناز، لک دیزجی سیما، زمان زاده وحید، حسنخانی هادی. تأثیر آموزش روش های کنترل عفونت بر میزان آگاهی و عملکرد پرستاران در بخش های همودیالیز تبریز. نشریه پرستاری ایران. 1397 [cited 2021December07];31(111 ):1-9. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=478935IEEE : کپی

باغبان کریمی، ا.، لک دیزجی، س.، زمان زاده، و.، حسنخانی، ه.، 1397. تأثیر آموزش روش های کنترل عفونت بر میزان آگاهی و عملکرد پرستاران در بخش های همودیالیز تبریز. نشریه پرستاری ایران, [online] 31(111 ), pp.1-9. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=478935. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی