برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي مشكلات جسمي ناشي از وزن كيف مدرسه در دانش آموزان مقاطع ابتدايي و راهنمايي نواحي چهار گانه آموزش و پرورش شيراز، سال تحصيلي 83-82

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شیراز، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)، گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
چکیده: 

مقدمه: يكي از مشكلات مهم جسمي دانش آموزان كه كمتر به آن توجه شده است، مشكلات ناشي از وزن كيف مدرسه آنها مي باشد كه اثري به سزا در بروز مشكلات حركتي سنين جواني دارد.
روش كار: در اين پژوهش توصيفي، كاربردي پژوهشگران به شيوه تصادفي از هر ناحيه آموزش و پرورش يك مدرسه ابتدايي و يك مدرسه راهنمايي را برگزيده و همه دانش آموزان كلاس را مورد بررسي قرار دادند. (روي هم رفته 16 مدرسه و 1255 دانش آموز)، ابزار پژوهش، پرسشنامه اي در بردارنده داده هاي مردم شناختي و داده هاي مربوط به مشكلات جسمي مانند مشاهده گونه كيف، شيوه رفتن به مدرسه، وزن كيف و دانش آموز بود، كه توسط وزنه (سكاي
Seca) آلماني، با دقت 100 گرم انجام پذيرفت. سپس نتايج با استفاده از برنامه SPSS و آزمونهاي آناليز واريانس يكطرفه، مجذور كاي و آزمون تي مورد بررسي قرارگرفت.
يافته ها: بيشترين فراواني مشكلات جسمي، شانه درد با شماره 517 نفر (41.2%) گزارش شد. اين مشكل در ناحيه 4 آموزش و پرورش با (49.2%) بيشتر از نواحي ديگر مشاهده شد. 260 نفر (51.2%) دانش آموزاني كه شانه درد داشتند كيف خود را روي يك شانه حمل مي كردند. با استفاده از آزمون مجذور كاي ارتباط معني داري بين حمل روي يك شانه و بروز شانه درد مشاهده شد (
0.001=P). ميانگين وزن كيف (1.09±2.81) کيلو گرم بود. ارتباط آماري معني داري بين وزن كيف با بروز مشكلات جسمي (به ويژه در دختران) مشاهده شد (0.001=P). در ارتباط با بروز مشكلات جسمي و مقطع تحصيلي ارتباط معني داري بين مشكلات جسمي و ميانگين وزن كيف در مقطع دبستان (0.01=P) و در مقطع راهنمايي (0.003=P) مشاهده شد. وزن كيف 440 دانش آموز (35.1%) بيش از 10% وزن بدن آنها بود و تقريبا 94 درصد از مشكلات جسمي ناشي از وزن كيف خود رنج مي برند. را كه بيان مي كردند اين مشكلات در تابستان و روزهاي تعطيل وجود ندارد.
نتيجه: با توجه به يافته هاي اين پژوهش، وزن كيف مدرسه دانش آموزان با مشكلات جسمي آنها ارتباط معني دارآماري داشته كه مي تواند آينده سازان جامعه را به افرادي دردمند و ناتوان تبديل كند. بنابراين وقت آن است كه همه والدين، آموزگاران، مديران و مسوولين آموزش و پرورش در قالب يك تيم و به شكل فوريتي در سبك كردن وزن كيف كودكان بكوشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

بهشتی پور، ن.، و جهان بین، ا.، و حق نگهدار، ع.، و سرافراز، ع. (1384). بررسی مشکلات جسمی ناشی از وزن کیف مدرسه در دانش آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شیراز, سال تحصیلی 83-82. مجله تحقیقات پزشکی, 3(3-2 (پیاپی 10)), 29-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=47847Vancouver : کپی

بهشتی پور نوشین، جهان بین ایران، حق نگهدار علی، سرافراز علی اکبر. بررسی مشکلات جسمی ناشی از وزن کیف مدرسه در دانش آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شیراز, سال تحصیلی 83-82. مجله تحقیقات پزشکی. 1384 [cited 2021April22];3(3-2 (پیاپی 10)):29-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=47847IEEE : کپی

بهشتی پور، ن.، جهان بین، ا.، حق نگهدار، ع.، سرافراز، ع.، 1384. بررسی مشکلات جسمی ناشی از وزن کیف مدرسه در دانش آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شیراز, سال تحصیلی 83-82. مجله تحقیقات پزشکی, [online] 3(3-2 (پیاپی 10)), pp.29-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=47847. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 198 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی