برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير مهارت هاي تفكر انتقادي مدرسين در استفاده از راهبردهاي آموزشي دانشجو مدار در تدريس دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد تهران 1381

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: يک ساعت انديشيدن برتر از هفتاد سال عبادت است. تفکر مبنا و اساس تعليم و تربيت است و ايجاد محيطهاي درسي اي که باعث تشويق بحث، برسش و تعمق مي شوند تفکر انتقادي را پرورش و رشد مي دهند. مدرسين مسووليت مهمي را در پرورش تفکر در فراگيران خود بعهده دارند. براي پرورش تفکر انتقادي در فراگيران بايد حالت کنش متقال فراگير و مدرس برجو کلاس حاکم باشد. فراگيران نمي توانند صرفا مانند اسفنجهايي باشند که خرد و دانش مدرس را جذب کنند، بلکه بايد به طور واقع بينانه اي به موضوع درسي خود معطوف شده و فعالانه هنر تفکر انتقادي را پيشه خود سازند. توسعه مهارتهاي تفکر انتقادي در دانشجويان بطور قابل ملاحظه اي بر راهبردهاي آموزشي تاکيد مي نمايد و از آنجايي که دانشجويان براي به کار بستن دانش خود بخصوص در رشته هاي پرستاري و مامايي نياز به فرصت هايي براي پرداختن به فرآيند تفکر و پرورش آن دارند، در اين پژوهش به بررسي تاثير مهارتهاي تفکر انتقادي مدرسين در استفاده از راهبردهاي آموزشي دانشجومدار در تدريس پرداخته شده است چرا که تکنيکها و راهبردهاي خاص آموزشي مي توانند بر کيفيت تفکر فراگيران تاثير بسزايي داشته باشند.
روش اجرا: پژوهش حاضر از گروه تحقيقات توصيفي است که از روش پژوهش پس رويدادي استفاده شده است. اين تحقيق در سال 1381 بر روي 97 نفر از مدرسين دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي (واحد پزشکي تهران) از طريق نمونه گيري تصادفي انجام گرديده است. ابزار گردآوري داده ها در اين پژوهش پرسشنامه بوده که در پنج بخش به بررسي سبک تفکر انتقادي مدرسين با استفاده از فهرست سوالات تفکر انتقادي کاليفرنيا و در ارتباط با راهبردهاي آموزشي مدرسين از سوالات نمونه هاي وکيلي (1998) پرداخته است. نتايج توسط آمار توصيفي و با استفاده از آزمونهاي استنباطي مانند تحليل واريانس يک متغيره و چند متغيره و با استفاده از نرم افزار
SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است و در قالب 22 جدول خلاصه گرديده است.
نتايج: بررسي و تجزيه و تحليلهاي آماري نشان داده است که شيوه هاي آموزشي در دروس پايه و تخصصي ارتباط معنادار مثبت با تفکر انتقادي مدرسين داشته و همچنين مدرسين داراي تفکر انتقادي از کارگروهي در روشهاي ارزشيابي استفاده نموده اند. در ارتباط با هدفهاي آموزشي، مدرسين با تفکر انتقادي در دروس تخصصي به توسعه مهارتهاي تفکر انتقادي دانشجويان اهميت بيشتري قايل بوده اند و بطور کلي در ارتباط با هدفهاي آموزشي طرح درس شيوه هاي تدريس و ارزشيابي ارتباط معني داري با تفکر انتقادي بدست آمده است
.
بحث: تفکر به عنوان بنا و اساس تعليم و تربيت بوده و تفکر انتقادي بعنوان مجموعه اي از مهارتها و با توجه به استفاده از راهبردهاي آموزشي دانشجو مدار مورد توجه قرار گرفته است. مدرسين مي توانند با ايجاد شرايط مطلوب يادگيري به جاي انتقال اطلاعات، روش کسب تجربه را به دانشجويان بياموزند و طبق نتايج بدست آمده سبک تفکر انتقادي مدرسين رابطه مثبتي با استفاده از راهبردهاي آموزشي دانشجو مدار توسط مدرسين دانشگاه داشته است. هاس وکيلي (1998) در تحقيقي سبک تفکر انتقادي مدرسين و استفاده از راهبردهاي آموزشي فعال را در پرورش تفکر انتقادي دانشجويان موثر دانسته اند. همچنين در نتايج بدست آمده از پژوهش هارت لاپ (2000) نشان داده شده است که سبک تفکر انتقادي مدرسين در استفاده از روشهاي فعال در آموزش موثر بوده است. درايت رابطه تحقيقات ديگري نيز توسط فاسيون، سانچر (2000-1996) و براون وکيلي (1990-1981) نيز انجام گرفته است که همگي بيانگر نتايجي مشابه بوده اند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

جلالی، ش.، و پوشنه، ک.، و دوایی، م. (1382). بررسی تاثیر مهارت های تفکر انتقادی مدرسین در استفاده از راهبردهای آموزشی دانشجو مدار در تدریس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد تهران 1381. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 3((ویژه نامه 10)), 39-40. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=47846Vancouver : کپی

جلالی شیدا، پوشنه کامبیز، دوایی مهدی. بررسی تاثیر مهارت های تفکر انتقادی مدرسین در استفاده از راهبردهای آموزشی دانشجو مدار در تدریس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد تهران 1381. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1382 [cited 2021April19];3((ویژه نامه 10)):39-40. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=47846IEEE : کپی

جلالی، ش.، پوشنه، ک.، دوایی، م.، 1382. بررسی تاثیر مهارت های تفکر انتقادی مدرسین در استفاده از راهبردهای آموزشی دانشجو مدار در تدریس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد تهران 1381. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 3((ویژه نامه 10)), pp.39-40. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=47846. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 70 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی