برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي کاربرد هم زمان ريزوبيوم بومي و ميکوريز بر پوسيدگي ريشه و عملکرد لوبيا قرمز (. Phaseolus vulgaris L) در استان لرستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
پوسيدگي ريشه لوبيا ناشي از قارچ Fusarium solani f. sp. phaseoli، بيماري مهم و اقتصادي محصول لوبيا در ايران است. امروزه بهره گيري از روش هاي منطبق با کشاورزي پايدار و حفظ محيط زيست در مديريت بيمارگر هاي گياهي و نيز تا حدّ امکان به حداقل رساندن کاربرد سموم شيميايي، ضرورت بسياري دارد. اين آزمايش جهت بررسي اثر کاربرد تيمارهاي انفرادي و ترکيبي ريزوبيوم بومي، قارچ هاي ميکوريز و مقايسه با تيمار شيميايي در مزرعه در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با سه تکرار در سال زراعي 1396 در مزرعه آزمايشي ايستگاه تحقيقات سراب چنگايي با استفاده از لوبيا قرمز رقم افق اجرا شد. تيمارهاي آزمايش شامل جدايه برتر ريزوبيوم بومي Rhizobium etli b. v. phaseoli با شناسه مليCCSM_B011401 (R)، ميکوريز Rhizophagus irregularis (M1)، ميکوريزهاي R. irregularis+ Funneliformis mosseae (M1+M2)، ميکوريزهاي R. irregularis+ F. mosseae به علاوه باکتري ريزوبيوم R. etli b. v. phaseoli(M1+M2+R)، باکتري ريزوبيوم R. etli b. v. phaseoli + ميکوريز R. irregularis (R+M1)، تيمار شيميايي کاربرد قارچکش (F) و کرت هاي شاهد که داراي آلودگي به بيمارگر، ولي بدون تلقيح ريزوبيوم و قارچ هاي ميکوريزي بود. ريزوبيوم به شکل پودري با آغشته کردن بذور و قارچ هاي ميکوريزي با افزودن به بستر بذر در زمان کاشت مايه زني شد. نتايج نشان داد که بهترين تيمار آزمايش، تيمار ترکيبي تلقيح هم زمان ريزوبيوم بومي و قارچهاي ميکوريزي بود که تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک را به طور محسوس و معني داري به ترتيب تا 34، 9/24، 6/51 و 38 درصد نسبت به شاهد افزايش و وقوع بيماري پوسيدگي ريشه لوبيا را به ميزان 89 درصد کاهش داد. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که هم افزايي ناشي از تلقيح هم زمان عوامل بيولوژيک ريزوبيوم بومي برتر و قارچ هاي ميکوريزي مي تواند به دليل کاهش چشمگير وقوع بيماري و بهبود عملکرد و اجزاء عملکرد لوبيا جايگزين مناسبي براي سموم و کودهاي شيميايي در اين محصول باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دهقانی، ع.، و پنجه که، ن.، و اسدی رحمانی، ه.، و سالاری، م.، و درویش نیا، م. (1397). اثربخشی کاربرد هم زمان ریزوبیوم بومی و میکوریز بر پوسیدگی ریشه و عملکرد لوبیا قرمز (. Phaseolus vulgaris L) در استان لرستان. مهار زیستی در گیاه پزشکی, 6(1 (پیاپی 11) ), 43-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=478242Vancouver : کپی

دهقانی علی، پنجه که ناصر، اسدی رحمانی هادی، سالاری محمد، درویش نیا مصطفی. اثربخشی کاربرد هم زمان ریزوبیوم بومی و میکوریز بر پوسیدگی ریشه و عملکرد لوبیا قرمز (. Phaseolus vulgaris L) در استان لرستان. مهار زیستی در گیاه پزشکی. 1397 [cited 2021August05];6(1 (پیاپی 11) ):43-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=478242IEEE : کپی

دهقانی، ع.، پنجه که، ن.، اسدی رحمانی، ه.، سالاری، م.، درویش نیا، م.، 1397. اثربخشی کاربرد هم زمان ریزوبیوم بومی و میکوریز بر پوسیدگی ریشه و عملکرد لوبیا قرمز (. Phaseolus vulgaris L) در استان لرستان. مهار زیستی در گیاه پزشکی, [online] 6(1 (پیاپی 11) ), pp.43-58. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=478242. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 43 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی