برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1398 , دوره  7 , شماره  1 ; از صفحه 74 تا صفحه 83 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ي تأثير آموزش بهداشت به دو روش آموزش حضوري و پيامکي بر سبک زندگي و ميزان فشارخون پرسنل نظامي مستعد به فشارخون بالا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات بهداشت نظامی، انستیتو سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)، تهران، ایران / گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: يکي از مداخلات اساسي براي کاهش شيوع فشارخون بالا، آموزش سبک زندگي سالم است. مطالعه ي حاضر با هدف ارزيابي اثربخشي آموزش حضوري و پيامکي بر ميزان فشارخون و سبک زندگي تعدادي از نيروهاي نظامي مستعد به فشارخون بالا صورت گرفت. مواد و روش ها: در قالب يک مطالعه ي نيمه تجربي، تعداد 100 نفر از نيروهاي نظامي به طور تصادفي به دو گروه آموزش حضوري و آموزش پيامکي تقسيم شدند. ارزيابي اوليه با استفاده از اندازه گيري ميزان فشارخون سيستوليک و دياستوليک در هر دو گروه همراه با سنجش شاخص هايي مثل سبک زندگي، شاخص توده بدني و ميزان فعاليت فيزيکي صورت گرفت. سپس دو گروه در قالب دو شيوه ي آموزش حضوري و آموزش پيامکي مورد مداخله قرار گرفتند و پس از گذشت سه ماه از پايان مداخله، بار ديگر متغيرهاي مطالعه ارزيابي شدند. يافته ها: ميانگين فشارخون سيستوليک در هردو گروه آموزش حضوري و آموزش پيامکي، در بازه ي زماني قبل تا بعد از مداخله، کاهش معني داري را نشان داد. متغيرهاي وزن، شاخص توده بدني و سطح فعاليت فيزيکي نيز در هر دو گروه، تغييرات مثبت جالب توجهي را از قبل تا بعد از مداخله ي آموزشي نشان دادند. نمره ي کلي سبک زندگي در هر دو گروه بهبود عمده اي را نشان داد؛ ولي در گروه آموزش پيامکي، تغيير محسوسي در ابعاد مربوط به مسئوليت پذيري سلامت، رشد معنوي و روابط بين فردي ملاحظه نشد. نتيجه گيري: روش آموزش پيامکي مي تواند تا حدودي همانند روش آموزش حضوري در ايجاد تغيير در برخي از رفتارهاي مربوط به سبک زندگي و به تبع آن کنترل فشارخون مؤثر واقع شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صفاری، م.، و سنایی نسب، ه.، و رشیدی جهان، ح.، و حاجی جعفرنمازی، م.، و سپندی، م.، و صمدی، م.، و آزادمرزآبادی، ا. (1398). مقایسه ی تأثیر آموزش بهداشت به دو روش آموزش حضوری و پیامکی بر سبک زندگی و میزان فشارخون پرسنل نظامی مستعد به فشارخون بالا. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, 7(1 ), 74-83. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=478170Vancouver : کپی

صفاری محسن، سنایی نسب هرمز، رشیدی جهان حجت، حاجی جعفرنمازی محمدحسن، سپندی مجتبی، صمدی محمد، آزادمرزآبادی اسفندیار. مقایسه ی تأثیر آموزش بهداشت به دو روش آموزش حضوری و پیامکی بر سبک زندگی و میزان فشارخون پرسنل نظامی مستعد به فشارخون بالا. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران. 1398 [cited 2021October27];7(1 ):74-83. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=478170IEEE : کپی

صفاری، م.، سنایی نسب، ه.، رشیدی جهان، ح.، حاجی جعفرنمازی، م.، سپندی، م.، صمدی، م.، آزادمرزآبادی، ا.، 1398. مقایسه ی تأثیر آموزش بهداشت به دو روش آموزش حضوری و پیامکی بر سبک زندگی و میزان فشارخون پرسنل نظامی مستعد به فشارخون بالا. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, [online] 7(1 ), pp.74-83. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=478170. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی