برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  6 , شماره  4 ; از صفحه 358 تا صفحه 366 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ي تأثير دو روش آموزش حضوري و غيرحضوري بر خودکارآمدي رفتار پيشگيرانه از استئوپروز در نوعروسان مراجعه کننده به مرکز آموزش حين ازدواج شهرستان زنجان در سال 1396

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: استئوپروز نوعي بيماري است که با کاهش توده ي استخواني همراه است. حداکثر توده ي استخواني تا 30 سالگي ساخته مي شود. مطالعه ي حاضر با هدف بررسي تأثير مداخله ي آموزشي براساس نظريه ي خودکارآمدي بر خودکارآمدي رفتار پيشگيرانه از استئوپروز در نوعروسان مراجعه کننده به مرکز آموزش حين ازدواج شهرستان زنجان در سال 1396 انجام شد. مواد و روش ها: در اين مطالعه ي مداخله اي نيمه تجربي، بعد از ورود 138 نفر از نوعروسان به روش نمونه گيري دردسترس، افراد انتخاب شده به طور تصادفي به سه گروه (دو گروه مداخله و يک گروه کنترل) تقسيم شدند. بعد از تکميل پرسش نامه ي محقق ساخته در سه گروه، محتواي آموزشي در گروه مداخله ي اول به صورت حضوري و در گروه مداخله ي دوم از طريق تلگرام آموزش داده شد. دو ماه بعد، گروه هاي مداخله و کنترل ارزيابي شدند و داده ها در نرم افزار SPSS نسخه ي 23 وارد و با استفاده از آزمون تحليلي واريانس تحليل شدند. يافته ها: پس از مداخله، در گروه مداخله ي حضوري ميانگين نمرات خودکارآمدي تغذيه (3/82± 29/1) و خودکارآمدي فعاليت فيزيکي (1/59± 6/35) و در گروه مداخله تلگرام ميانگين نمرات خودکارآمدي تغذيه (2/76± 29/2)، خودکارآمدي فعاليت فيزيکي (1/41± 6/71) بود که تفاوت آماري معني داري با ميانگين نمرات خودکارآمدي تغذيه (5/25± 23/59) و خودکارآمدي فعاليت فيزيکي (2/77± 5) در گروه کنترل داشت. اين اختلاف ميانگين در گروه تلگرام نسبت به گروه مداخله ي آموزش حضوري بيشتر بود. نتيجه گيري: آموزش هاي مبتني بر نظريه ي خودکارآمدي به صورت حضوري و از طريق شبکه هاي اجتماعي (تلگرام) در افزايش خودکارآمدي رفتارهاي پيشگيري کننده از استئوپروز مؤثرند. تأثير استفاده از شبکه ي اجتماعي تلگرام بيش از آموزش حضوري است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بشارتی، ن.، و جعفری، ف.، و زارعی، ف. (1397). مقایسه ی تأثیر دو روش آموزش حضوری و غیرحضوری بر خودکارآمدی رفتار پیشگیرانه از استئوپروز در نوعروسان مراجعه کننده به مرکز آموزش حین ازدواج شهرستان زنجان در سال 1396. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, 6(4 ), 358-366. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=478115Vancouver : کپی

بشارتی نینا، جعفری فاطمه، زارعی فاطمه. مقایسه ی تأثیر دو روش آموزش حضوری و غیرحضوری بر خودکارآمدی رفتار پیشگیرانه از استئوپروز در نوعروسان مراجعه کننده به مرکز آموزش حین ازدواج شهرستان زنجان در سال 1396. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران. 1397 [cited 2021September28];6(4 ):358-366. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=478115IEEE : کپی

بشارتی، ن.، جعفری، ف.، زارعی، ف.، 1397. مقایسه ی تأثیر دو روش آموزش حضوری و غیرحضوری بر خودکارآمدی رفتار پیشگیرانه از استئوپروز در نوعروسان مراجعه کننده به مرکز آموزش حین ازدواج شهرستان زنجان در سال 1396. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, [online] 6(4 ), pp.358-366. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=478115. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 78 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی