نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  6 , شماره  3 ; از صفحه 293 تا صفحه 301 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي فرهنگ ايمني بيمار از ديدگاه کارکنان بيمارستان هاي علوم پزشکي منتخب شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری سلامت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: گام اول در بهبود ايمني بيمار در بيمارستان ها ارزيابي فرهنگ ايمني موجود است. مطالعه ي حاضر با هدف ارزيابي فرهنگ ايمني بيمار از ديدگاه کارکنان بيمارستان هاي علوم پزشکي منتخب شهر تهران انجام شد. مواد و روش ها: در اين پژوهش توصيفي-تحليلي و مقطعي چهار مرکز آموزشي درماني وابسته به دو دانشگاه علوم پزشکي شهر تهران بررسي شدند. نمونه ي پژوهش شامل 600 پرسنل باليني و پاراکلينيکي مراکز مذکور است. براي جمع آوري داده ها از نسخه ي فارسي پرسش نامه ي پيمايش بيمارستاني فرهنگ ايمني بيمار استفاده شد. تحليل آمار توصيفي با آزمون تي مستقل انجام شد. يافته ها: نتايج نشان داد که بُعد کار تيمي درون واحدهاي بيمارستان (62 درصد) و بُعد تناوب گزارش دهي حوادث ناخواسته (62 درصد) در بين ابعاد فرهنگ ايمني بالاترين امتياز را به خود اختصاص داده اند. در حالي که درک کلي از ايمني بيمار (56 درصد) و پاسخ غيرتنبيهي به خطاها (58 درصد) پايين ترين امتياز را در ميان ابعاد مختلف فرهنگ ايمني بيمار داشتند. امتياز دو بعد پاسخ غيرتنبيهي به خطاها و درک کلي از فرهنگ ايمني بيمار در بيمارستان هاي دانشگاه شهيد بهشتي به طور معناداري بالاتر از امتياز بيمارستان هاي دانشگاه تهران بود. نتيجه گيري: بهبود ايمني بيمار مي بايست از مهم ترين اولويت هاي مديران بيمارستان ها باشد و کارکنان به گزارش دهي خطاها بدون هيچ گونه ترس از تنبيه و سرزنش تشويق شوند. نهادينه کردن اين امر نيازمند حمايت جدي مديران ارشد سازمان هاست.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مصطفایی، د.، و آرین خصال، آ.، و دستورپور، م.، و رحیمی خلیفه کندی، ز.، و استبصاری، ف. (1397). ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان بیمارستان های علوم پزشکی منتخب شهر تهران. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, 6(3 ), 293-301. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=478066Vancouver : کپی

مصطفایی داوود، آرین خصال آیدین، دستورپور مریم، رحیمی خلیفه کندی زهرا، استبصاری فاطمه. ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان بیمارستان های علوم پزشکی منتخب شهر تهران. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران. 1397 [cited 2022May25];6(3 ):293-301. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=478066IEEE : کپی

مصطفایی، د.، آرین خصال، آ.، دستورپور، م.، رحیمی خلیفه کندی، ز.، استبصاری، ف.، 1397. ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان بیمارستان های علوم پزشکی منتخب شهر تهران. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, [online] 6(3 ), pp.293-301. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=478066. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 140 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی