برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  6 , شماره  3 ; از صفحه 266 تا صفحه 276 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير مداخله ي آموزشي براساس مدل اعتقاد بهداشتي در اتخاذ رفتارهاي پيشگيري کننده از پوسيدگي دندان دانش آموزان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیمار یها، معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: هدف از مطالعه ي حاضر تعيين تأثير مداخله ي آموزشي بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي بر ارتقاي رفتارهاي پيشگيري کننده از پوسيدگي دندان دانش آموزان است. مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع مداخله اي نيمه تجربي است که بر روي 120 دانش آموز پايه ي پنجم پسرانه ي شهر سنندج در سال 1395 انجام شد. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل اطلاعات دموگرافيک و سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتي بود. پس از تخصيص تصادفي دانش آموزان به دو گروه مداخله و کنترل (هر گروه 60 نفر)، اطلاعات اوليه ي آن ها جمع آوري شد. سپس مداخله ي آموزشي براي گروه مداخله اجرا شد. هشت هفته پس از اجراي برنامه ي آموزشي، داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه ي 22 و آزمون هاي تي مستقل، تي زوجي و تحليل کوواريانس تحليل شدند. يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که بين دو گروه مداخله و کنترل در بيشتر سازه هاي مدل همچون حساسيت درک شده (0/06 =P)، شدت درک شده (0/7 =P)، منافع درک شده (0/6 =P)، خودکارآمدي (0/8 =P) و راهنما براي عمل (0/8 =P) اختلاف معني داري وجود ندارد. اگرچه تنها در سازه هاي موانع (0/001 =P) بين دو گروه رابطه ي معني دار آماري يافت شد، نتايج تحليل کوواريانس نشان داد که هيچ اختلاف آماري معني داري بين ميانگين نمرات سازه هاي مدل در دو گروه وجود ندارد. نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که آموزش در مدارس ابتدايي به تنهايي کافي نيست و مشارکت والدين، مربيان بهداشت و معلمان در کنار طراحي مداخلات جديد براي بهبود عملکرد رفتارهاي بهداشتي دهان و دندان دانش آموزان امري اجتناب ناپذير است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رحیم زاده، ا.، و فقیه سلیمانی، پ.، و رحمانی، خ.، و باقری، ش. (1397). تأثیر مداخله ی آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از پوسیدگی دندان دانش آموزان. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, 6(3 ), 266-276. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=478058Vancouver : کپی

رحیم زاده اردشیر، فقیه سلیمانی پرشنگ، رحمانی خالد، باقری شراره. تأثیر مداخله ی آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از پوسیدگی دندان دانش آموزان. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران. 1397 [cited 2021August05];6(3 ):266-276. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=478058IEEE : کپی

رحیم زاده، ا.، فقیه سلیمانی، پ.، رحمانی، خ.، باقری، ش.، 1397. تأثیر مداخله ی آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از پوسیدگی دندان دانش آموزان. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, [online] 6(3 ), pp.266-276. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=478058. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 65 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی