برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  6 , شماره  3 ; از صفحه 232 تا صفحه 240 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تأثير آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر ارتقاي رفتارهاي تغذيه اي و کنترل وزن در دختران دبيرستاني شهر اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پژوهشی آموزش سلامت، جهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: چاقي و اضافه وزن دوران نوجواني از بزرگ ترين و شايع ترين مشکلات بهداشتي در کشورها و يکي از عوامل مؤثر بر کيفيت زندگي و سلامت افراد به شمار مي رود. استراتژي پيشگيري و درمان چاقي بالاترين اولويت را در حيطه ي سلامت عمومي دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعيين تأثير آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر ارتقاي رفتارهاي تغذيه اي و کنترل وزن در دانش آموزان دختر دبيرستانيِ دچار اضافه وزن و چاقي طراحي و اجرا شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه ي مداخله اي از نوع پيش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل است و روي 120 دانش آموز دختر دبيرستاني چاق و دچار اضافه وزن که به صورت تصادفي در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند، انجام شد. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسش نامه ي مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي و پرسش نامه ي رفتار تغذيه اي بود که در دو نوبت قبل و 3 ماه بعد از آموزش از سوي دانش آموزان تکميل شد. بعد از انجام پيش آزمون مداخله ي آموزشي طي 6 جلسه ي آموزشي براي گروه آزمون انجام گرفت، درنهايت اطلاعات حاصل جمع آوري و از طريق نرم افزار SPSS نسخه ي 19 و با استفاده از آزمون هاي آماري تي زوجي، تي مستقل و کاي دو تجزيه وتحليل شد. يافته ها: قبل از انجام مداخله دو گروه از نظر متغيرهاي دموگرافيک، ميانگين نمرات سازه هاي مختلف الگو و رفتار تفاوت آماري معناداري با هم نداشتند. بعد از مداخله ي آموزشي، تفاوت معناداري در ميانگين نمرات رفتار، حساسيت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، موانع درک شده، راهنمايي براي عمل و خودکارآمدي بين دو گروه آزمون و شاهد ديده شد (0/05>P). در حالي که در ميانگين نمايه ي توده ي بدني و وزن دانش آموزان بعد از مداخله در گروه آزمون و شاهد، تفاوت معني داري حاصل نشد (0/05
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

باجی، ز.، و باعثی، ا.، و شاکری نژاد، ق.، و تهرانی، م.، و حاجی نجف، س.، و جاروندی، ف. (1397). بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای تغذیه ای و کنترل وزن در دختران دبیرستانی شهر اهواز. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, 6(3 ), 232-240. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=478049Vancouver : کپی

باجی زهرا، باعثی اسداله، شاکری نژاد قدرت اله، تهرانی معصومه، حاجی نجف سعیده، جاروندی فرزانه. بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای تغذیه ای و کنترل وزن در دختران دبیرستانی شهر اهواز. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران. 1397 [cited 2021July24];6(3 ):232-240. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=478049IEEE : کپی

باجی، ز.، باعثی، ا.، شاکری نژاد، ق.، تهرانی، م.، حاجی نجف، س.، جاروندی، ف.، 1397. بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای تغذیه ای و کنترل وزن در دختران دبیرستانی شهر اهواز. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, [online] 6(3 ), pp.232-240. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=478049. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 127 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی