نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش هوش اخلاقي به شيوه قصه گويي بر بهبود حالت هاي خُلقي و رفتارهاي يادگيري دانش آموزان دختر دوره ابتدايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مشاوره، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
 
چکیده: 
هدف: هدف پژوهش تعيين ميزان اثربخشي آموزش هوش اخلاقي به شيوه قصه گويي بر حالت هاي خُلقي و رفتارهاي يادگيري دانش آموزان دختر پايه دوم ابتدايي بود. روش: روش پژوهش نيمه آزمايشي با گروه گواه و طرح پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري و جامعه آماري کليه دانش آموزان دختر پايه دوم ابتدايي شهرستان اردکان در سال تحصيلي 1395-1394به تعداد 670 نفر بود. از ميان آن ها 32 نفر با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس از سه مدرسه ابتدايي پانزده خرداد، مادر و وکيلي انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شد. گروه آزمايش در 12 جلسه 90 دقيقه اي در هفته دو بار تحت آموزش برنامه هوش اخلاقي بوربا (2005) و فرانک (2014) قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نسخه معلم پرسشنامه هاي خُلق و خوي اجتماعي بأس و پلومين (1984) و رفتارهاي يادگيري مک درموت، گرين، فرانسيس و استات (1999) جمع آوري و با استفاده از تحليل واريانس با اندازه گيري مکرر تحليل شد. يافته ها: نتايج نشان داد همه ابعاد حالت هاي خُلقي دانش آموزان گروه آزمايش شامل بعد هيجاني (677/6=F، 005/0=P)، فعاليت (074/19=F، 001/0=P)، اجتماع پذيري (517/3=F، 046/0=P) و کم رويي (643/5=F، 009/0=P) و رفتارهاي يادگيري آن ها (759/3=F، 041/0=P) بعد از اجراي آزمايش به طور معني داري بهتر از دانش آموزان گروه گواه شده و اين بهبود در مرحله پيگيري نيز پايدار مانده است. نتيجه گيري: آموزش هوش اخلاقي با ارتقاء روابط بين فردي، اجتماع پذيري و فعاليت دانش آموزان، موجب بهبود در حالت هاي خُلقي و رفتارهاي يادگيري آن ها مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رضاپورمیرصالح، ی.، و شاهدی، س. (1396). اثربخشی آموزش هوش اخلاقی به شیوه قصه گویی بر بهبود حالت های خُلقی و رفتارهای یادگیری دانش آموزان دختر دوره ابتدایی. روان شناسی کاربردی, 11(2 (پیاپی 42) ), 175-194. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=476678Vancouver : کپی

رضاپورمیرصالح یاسر، شاهدی سمیه. اثربخشی آموزش هوش اخلاقی به شیوه قصه گویی بر بهبود حالت های خُلقی و رفتارهای یادگیری دانش آموزان دختر دوره ابتدایی. روان شناسی کاربردی. 1396 [cited 2022May28];11(2 (پیاپی 42) ):175-194. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=476678IEEE : کپی

رضاپورمیرصالح، ی.، شاهدی، س.، 1396. اثربخشی آموزش هوش اخلاقی به شیوه قصه گویی بر بهبود حالت های خُلقی و رفتارهای یادگیری دانش آموزان دختر دوره ابتدایی. روان شناسی کاربردی, [online] 11(2 (پیاپی 42) ), pp.175-194. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=476678. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 350 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی