برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1385 , دوره  16 , شماره  3 ; از صفحه 265 تا صفحه 270 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تغييرات كراتين كيناز در نوزادان با زايمان واژينال و سزارين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تبریز، خیابان ششگلان، مرکز پزشکی کودکان، معاونت آموزشی
 
چکیده: 

هدف: کراتين کيناز آنزيمي است که در چرخه مصرف و انرژي بافتي به ويژه عضلات شرکت مي کند. افزايش کراتين کيناز در نوزادان بسيار متاثر از ايزوآنزيم کراتين کيناز MB به علت افزايش سطح آن در عضلات اسکلتي جنين مي باشد. فعاليت عضلاني عامل مهم در تغييرات کراتين فسفوکيناز مي باشد به طوري که رابطه مستقيم بين شدت فعاليت عضلاني و افزايش سطح کراتين کيناز در سرم وجود دارد. چون زايمان واژينال منجر به فشردگي عضلات اسکلتي جنين در زمان زايمان نسبت به سزارين مي گردد لذا مطالعه حاضر جهت بررسي تغييرات کراتين کيناز در زايمان هاي مختلف و آپکار نوزادان متولد شده انجام گرديد.
روش مطالعه: اين مطالعه در بيمارستان الزهرا تبريز از فروردين 1384 لغايت شهريور همان سال انجام گرديد. تعداد 180 نوزاد ترم در سه گروه 60 نفري با زايمان واژينال، سزارين الکتيو و سزارين با درد و در هر يک از گروه هاي زايماني در دو دسته 30 نفري آپگار بالا و پايين انتخاب شدند. بعد از تولد يک ميلي ليتر خون از بند ناف نوزادان تهيه و در آزمايشگاه بيوشيمي بيمارستان بعد از جدا کردن سرم سطح کراتين کيناز به روش اسپکتروفتومتري اندازه گيري شد.
يافته ها: در مجموع ميزان کراتين کيناز نوزادان مورد مطالعه در محدوده طبيعي قرار داشت ولي ميانگين اين آنزيم در بند ناف نوزادان با آپکار پايين نسبت به نوزادان متولد شده با آپکار بالا افزايش يافته و اين تفاوت معني دار بود (P=0.001). همچنين ميانگين کراتين کيناز در نوزادان متولد شده با زايمان سزارين انتخابي نسبت به واژينال بالاتر بود (P=0.002). و اين تفاوت در مورد سزارين با درد و واژينال هم معني دار بود (P=0.001). در مجموع بين ميانگين اين آنزيم در زايمان هاي سزارين و واژينال تفاوت معني داري وجود داشت (P=0.001) و در زايمان هاي سزارين ميزان اين آنزيم بالاتر از زايمان واژينال بود.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان مي دهد نوزاداني که با آپگار پايين به دنيا مي آيند بدون توجه به نوع زايمان نسبت به نوزاداني که با آپگار بالا متولد مي گردند با سطح افزايش يافته کراتين فسفوکيناز همراه هستند که مي تواند نشانگر هيپوکسي مغزي و قلبي و عضلاني باشد. همچنين اين مطالعه نشان داد که ميزان کراتين کيناز تام نوزادان با زايمان سزارين چه الکتيو و چه با درد نسبت به زايمان واژينال بالا بوده که مي تواند احتمال ناشي از اثرات بيهوشي، استرس و يا آزردگي بافتي ناشي از عمل جراحي مادر و انتقال آن به جنين در حين تولد باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

غفارپورسخا، ک.، و حسینیان ذکریا، م.، و سیاح ملی، م.، و صادق نیا، ع. (1385). مقایسه تغییرات کراتین کیناز در نوزادان با زایمان واژینال و سزارین. مجله بیماریهای کودکان ایران, 16(3), 265-270. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=47644Vancouver : کپی

غفارپورسخا کاظم، حسینیان ذکریا محمدحسین، سیاح ملی منیژه، صادق نیا علیرضا. مقایسه تغییرات کراتین کیناز در نوزادان با زایمان واژینال و سزارین. مجله بیماریهای کودکان ایران. 1385 [cited 2021September24];16(3):265-270. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=47644IEEE : کپی

غفارپورسخا، ک.، حسینیان ذکریا، م.، سیاح ملی، م.، صادق نیا، ع.، 1385. مقایسه تغییرات کراتین کیناز در نوزادان با زایمان واژینال و سزارین. مجله بیماریهای کودکان ایران, [online] 16(3), pp.265-270. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=47644. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 197 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی