برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

هم بستگي کيفيت زندگي کاري با رضايت شغلي پرستاران در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: پرستاران عمده ترين بخش نيروي انساني نظام سلامت را تشکيل مي دهند. اين مطالعه با هدف تعيين رابطه کيفيت زندگي کاري و رضايت شغلي پرستاران در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي همدان انجام شده است. روش کار: مطالعه حاضر توصيفي-تحليلي است که در آن 269 پرستار بيمارستان شهر همدان به صورت تصادفي انتخاب شدند. گردآوري داده ها به کمک دو پرسشنامه رضايت شغلي و کيفيت زندگي کاري صورت گرفت که ضريب پايايي آنها بر اساس شريب آلفاي کرونباخ به ترتيب 94/9 و 80 بوده است. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 21، آمار توصيفي و آزمون کاي دو و آزمون تي و ANOVA تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: بين کيفيت زندگي کاري با امنيت شغلي و ارزشيابي رابطه معناداري وجود دارد (0/05>P)، اما با ديگر ابعاد مانند مشارکت در تصميم گيري، نظام باز ارتباطات، سرپرست و حقوق و مزايا رابطه معناداري مشاهده نمي ِشود. همچنين بين رضايت شغلي از بعد حقوق و مزايا و ترفيع شغلي رابطه معناداري وجود دارد (0/05>P) و با ساير ابعاد مانند ماهيت کار، سرپرست، روابط با همکار، ترفيع شغلي و حقوق و مزايا رابطه معناداري ندارد. بين کيفيت زندگي کاري و رضايت شغلي نيز رابطه معنا داري مشاهده شد (0/001=P). نتيجه گيري: بين رضايت شغلي و کيفيت زندگي کاري پرستاران در جامعه مطالعه حاضر، ارتباط معنادار و مثبتي وجود دارد؛ بنابراين توجه سياست گذاران، برنامه ريزان نظام سلامت و مديران بيمارستان ها به نيازهاي کليدي پرستاران مانند افزايش حقوق و مزايا، امنيت شغلي، ترفيع و ارزشيابي عادلانه مي تواند در افزايش رضايت شغلي و کيفيت زندگي کاري پرستاران نقشي بسيار مهمي ايفا کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حمیدی، ی.، و وکیلیان، م.، و روشنایی، ق.، و مکوندی، ز.، و اتوگرا، م.، و بیات، ف. (1398). هم بستگی کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی پرستاران در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), 27(1 ), 64-72. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=475997Vancouver : کپی

حمیدی یداله، وکیلیان مهناز، روشنایی قدرت اله، مکوندی زینب، اتوگرا مرضیه، بیات فرزانه. هم بستگی کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی پرستاران در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان). 1398 [cited 2022January21];27(1 ):64-72. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=475997IEEE : کپی

حمیدی، ی.، وکیلیان، م.، روشنایی، ق.، مکوندی، ز.، اتوگرا، م.، بیات، ف.، 1398. هم بستگی کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی پرستاران در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), [online] 27(1 ), pp.64-72. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=475997. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 182 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی