برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر نانوکودها و کود شيميايي بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيکي و فيتوشيميايي Lavandula stricta Del. باززايي شده از بذر و کشت بافت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 
چکیده: 
اسطوخودوس راست (Lavandula stricta Del. ) از گياهان دارويي اسانس دار و بومي ايران مي باشد که به صورت سنتي در درمان درد مفاصل، دل پيچه و زکام کاربرد دارد. در سيستم هاي کشاورزي متداول استفاده از کودهاي مختلف و تلفيق آنها، براي بدست آوردن بيشترين عملکرد گياه و کيفيت مواد مؤثره است. به همين منظور، براي مقايسه اثرات نانوکودها و کود شيميايي بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيکي و فيتوشيميايي اسطوخودوس باززايي شده از بذر و کشت بافت، آزمايشي به صورت فاکتوريل بر پايه طرح بلوک کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان در سال زراعي 95-1394 اجرا شد. تيمارهاي مورد بررسي شامل دو نوع تيمار که عبارتند از نوع گياه با روش هاي باززايي متفاوت (بذري و کشت بافتي) و انواع مختلف کود (شاهد، کود شيميايي NPK (20-20-20) در غلظت هاي 10 و 20 کيلوگرم در هکتار و کود نانو NPK (1-1-1) در غلظت هاي 10 و 20 کيلوگرم در هکتار) بودند. در زمان شروع گلدهي، شاخص هاي رشدي و خصوصيات مورفولوژيکي و در زمان گلدهي کامل برخي خصوصيات بيوشيميايي گياه ارزيابي شد. نتايج نشان داد که تيمار کودي اثر معني داري روي تمامي صفات اندازه گيري شده بجز سطح برگ، ارتفاع بوته، فاصله ميان گره، وزن تر و خشک اندام هوايي، وزن هزاردانه و فنل کل در سطح احتمال 1% داشت. تفاوت در نوع نمونه کشت شدهنيز سبب بروز اختلاف در ويژگي هاي فيتوشيميايي و مورفولوژيکي بجز صفات ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلي، وزن تر و خشک اندام هوايي و وزن هزاردانه شد. همچنين از اثر متقابل تيمارکودي و نوع کشت، روي تمامي خصوصيات اندازه گيري شده بجز ارتفاع بوته، وزن تر اندام هوايي و وزن هزاردانه اثر معني داري مشاهده شد. به طور کلي نتايج نشان داد که کاربرد کود نانو NPK روي گياهان حاصل از کشت بافت منجر به بهبود عملکرد و بازده محصول در اين تحقيق گرديد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 74
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی