برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1376 , دوره  10 , شماره  37 ; از صفحه 46 تا صفحه 49 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تنوع ژنتيكي موجود در بعضي از توده هاي اسپرس (Onobrychis sativa) موجود در بانك ژن گياهان مرتعي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است