برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تأثير ارتباطات يکپارچه بازاريابي بر ارزش برند با نقش واسطه شهرت سازمان در بيمه ايران (به انضمام مطالعه موردي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد تهران جنوب، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: در دنياي امروز سرمايه اصلي بسياري از سازمان ها، برند آن سازمان است. در تحقيق حاضر به تأثير ارتباطات يکپارچه بازاريابي برارزش برند با نقش واسطه شهرت سازمان در بيمه ايران پرداخته شد. مواد و روش ها: تحقيق فوق از نظر هدف، کاربردي واز منظر روش، توصيفي مي باشد. تعداد نمونه، 384 نفر از کليه مشتريان بيمه ايران در منطقه 5 شهر تهران که به صورت غيراحتمالي در دسترس و براساس فرمول کوکران انتخاب شد که با استفاده از آزمون کلومروف اسميرينوف، تي تک نمونه اي و رگرسيون به بررسي تأثير بين فرضيه پرداخته شد. يافته ها: يافته ها نشان مي دهد که مديران مي بايست توجه بيشتري به نظم عليتي مربوط به ارزش برند داشته باشند. مديران مي بايست ابتدا آگاهي از برند را به عنوان ابزاري مرجع در زمينه ي ارتباطات مختلف با برند، هم چون ارزش آن از ديد مشتري، و ويژگي هاي ادراک شده در مورد برند در نظر بگيرند. در ادامه و به عنوان راهي براي ايجاد وفاداري بيشتر، مديران مي بايست تمرکز بيشتري بر مساله ي ارتباط با برند داشته باشند. استنتاج: تبليغات بر ارزش برند با نقش واسطه شهرت سازمان در بيمه ايران تأثير دارد و بيمه ايران مي تواند بر شناخت بهترکاربران تأثيرگذار باشد، بطوريکه کاربران با ديدن تبليغات بيمه ايران، به اين برند وفادار شده و شهرت سازمان بيشتر مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  بازدید یکساله 93
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی