برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر کاربرد پليمر سوپرجاذب بر برخي صفات بيوشيميايي و محتوي نسبي آب ارقام لوبيا تحت تنش خشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشگاه آزاد کلیبر، کلیبر، ایران
 
چکیده: 
بهمنظور بررسي اثر مصرف پليمرهاي سوپرجاذب بر برخي صفات بيوشيميايي و محتوي نسبي آب ارقام لوبيا در شرايط تنش خشکي، آزمايشي بهصورت کرت هاي دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در شهرستان کليبر در سال زراعي 1394 انجام شد. عامل اصلي شامل آبياري پس از 70، 140 و 210 ميليمتر تبخير آب از تشتک تبخير کلاس A، ارقام لوبيا (لوبيا قرمز، لوبيا چشم بلبلي، لوبيا چيتي و لوبيا سفيد) به عنوان عامل فرعي و چهار سطح 50، ، 100، 150 و200 کيلوگرم در هکتار کاربرد سوپرجاذب به عنوان عامل فرعي-فرعي بودند. نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد که برهم کنش تنش خشکي و سوپرجاذب بر ميزان فعاليت آنزيم هاي سوپراکسيد ديسموتاز، گلوتاتيون پراکسيداز، کلروفيلa، کلروفيل کل و غلظت پرولين برگ معني د ار بود. نتايج مقايسه ميانگين برهم کنش تنش خشکي و سوپرجاذب نشان داد که حداکثر ميزان فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان و پرولينتوسط تيمار 50 کيلوگرم در هکتار کاربرد سوپرجاذب در سطح تنش خشکي 210 ميليمتر تبخير حاصل شد. نتايج نشان داد که با افزايش تنش خشکي ميزان فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان افزايش و مقادير کلروفيل a، کلروفيل b، کلروفيل کل، کارتنوئيدها و محتواي نسبي آب کاهش يافت. اما استفاده از سوپرجاذب به طور معني داري صفات فيزيولوژيکي را افزايش، ولي ميزان فعاليت آنزيم هاي آنتي کسيدان را کاهش داد. در چهار رقم مورد ارزيابي رقم چشم بلبلي بيش ترين رنگيزه هاي فتوسنتزي، محتواي نسبي آب برگ، محتواي پرولين برگ و بالاترين ميزان فعاليت آنزيم هاي آنتي کسيدان را دارا بود. با توجه به نتايج به دست آمده سوپرجاذب موجب کاهش خسارات وارد شده در مواجه با خشکي شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شادمند، ح.، و افکاری، ا. (1397). اثر کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر برخی صفات بیوشیمیایی و محتوی نسبی آب ارقام لوبیا تحت تنش خشکی. فیزیولوژی گیاهان زراعی, 10(3 (پیاپی 39) ), 61-77. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474967Vancouver : کپی

شادمند حمید، افکاری احمد. اثر کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر برخی صفات بیوشیمیایی و محتوی نسبی آب ارقام لوبیا تحت تنش خشکی. فیزیولوژی گیاهان زراعی. 1397 [cited 2022January24];10(3 (پیاپی 39) ):61-77. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474967IEEE : کپی

شادمند، ح.، افکاری، ا.، 1397. اثر کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر برخی صفات بیوشیمیایی و محتوی نسبی آب ارقام لوبیا تحت تنش خشکی. فیزیولوژی گیاهان زراعی, [online] 10(3 (پیاپی 39) ), pp.61-77. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474967. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 98 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی