برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر ضد قارچي عصاره آبي سير بر کانديدا آلبيکنس (مطالعه آزمايشگاهي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
سابقه و هدف: کانديديازيس يک بيماري قارچي شايع دهان است. اقدام مناسب جهت درمان کانديديازيس استفاده از داروهاي ضد قارچ ميباشد. با توجه به مقاومت دارويي و عوارض شناخته شده داروها، تمايل به استفاده از گياهان دارويي رو به افزايش است. سير به عنوان يک ضد باکتريايي قوي شناسايي شده است. لذا در اين تحقيق اثر عصاره آبي سير و نيستاتين بر روي کانديدا آلبيکنس بررسي گرديد. مواد و روش ها: تحقيق به روش تجربي آزمايشگاهي انجام شد. به ازاي هر گروه شاهد و مورد، يک سويه استاندارد و 10 سويه باليني مورد مطالعه قرار گرفت. سويه استاندارد قارچ کانديدا آلبيکنس از سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي ايران و سويه هاي باليني از بيماران مختلف تهيه شد. سير از شمال کشور تهيه و با روش خيساندن عصاره گيري انجام شد. گروه هاي شاهد شامل سوسپانسيون نيستاتين 100000 واحد بر ميلي ليتر از شرکت سيگما تهيه شد و در نهايت قطر هاله عدم رشد و MIC به روش Micro Broth Dialution مورد بررسي قرار گرفت. نتايج با استفاده از آزمون Ttest مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: ميزان MIC نيستاتين و ميزان MIC وMBC سير نشان مي دهد که ميزان MIC نيستاتين 96/. ± 3/4 ميکروگرم برميلي ليتر و ميزان MIC سير 22/. ± 1/42ميلي گرم بر ميلي ليتر و ضريب تغييرات نيستاتين % 28و سير %15و نيز وMBC سير برابر 58/. ± 1/59ميلي گرم بر ميلي ليتر با ضريب تغييرات 36% مي باشد. در ضمن MIC براي نمونه ي استاندارد78/0 ميلي گرم بر ميلي ليتر و نيستاتين5/0 ميکرو گرم بر ميلي ليتر مي باشد. ميزان هاله ي عدم رشددرنيستاتين1/72 ± 29/1و در گروه سير 1/15± 20 بود که در گروه نيستاتين 9/1 يا 31% بيشتر بود و آزمون Ttest نشان داد که اين تفاوت به لحاظ آماري معنادار است. 000/0> p و در ضمن هاله ي عدم رشد براي نمونه ي استاندارد 22و نيستاتين 32مي باشد. نتيجه گيري: به نظر مي رسد که عصاره آبي سير قادر به مهار رشد کانديداآلبيکنس بوده ولي ميزان تاثير آن کمتر از نيستاتين است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حاجی فتاحی، ف.، و علیرضایی، س.، و گودرزی، ح.، و لسان، س.، و آرام خالصی، م. (1398). بررسی اثر ضد قارچی عصاره آبی سیر بر کاندیدا آلبیکنس (مطالعه آزمایشگاهی). تحقیق در علوم دندانپزشکی, 16(1 (پیاپی 59) ), 20-26. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474919Vancouver : کپی

حاجی فتاحی فرناز، علیرضایی سمیه، گودرزی حسین، لسان سیمین، آرام خالصی محمد. بررسی اثر ضد قارچی عصاره آبی سیر بر کاندیدا آلبیکنس (مطالعه آزمایشگاهی). تحقیق در علوم دندانپزشکی. 1398 [cited 2021December08];16(1 (پیاپی 59) ):20-26. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474919IEEE : کپی

حاجی فتاحی، ف.، علیرضایی، س.، گودرزی، ح.، لسان، س.، آرام خالصی، م.، 1398. بررسی اثر ضد قارچی عصاره آبی سیر بر کاندیدا آلبیکنس (مطالعه آزمایشگاهی). تحقیق در علوم دندانپزشکی, [online] 16(1 (پیاپی 59) ), pp.20-26. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474919. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 91 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی