برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثرات کادميوم و ورمي کمپوست بر برخي پارامترهاي رشدي گياه اسفناج (Spinacea oleracea L. )

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد کرج، کرج، ایران
 
چکیده: 
کادميوم يکي از خطرناک ترين فلزات سنگين است که از طريق تنش اکسيداتيو باعث اختلال در فرايندهاي گياهي و بر هم خوردن تعادل عناصر غذايي در گياه و نهايتاً کاهش رشد مي شود. ورمي کمپوست نيز يکي از منابع مواد آلي است که نقش مهمي در تغذيه گياه و کاهش قابليت جذب فلزات سنگين از جمله کادميوم در خاک را دارد. در اين پژوهش، آزمايشي در گلخانه تحقيقاتي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان تهران در سال 1395 به صورت فاکتوريل در قالب طرح کامل تصادفي با شش تيمار و چهار تکرار اجرا شد. فاکتور کادميوم در دو سطح )0 و 20 ميلي گرم در کيلوگرم( و فاکتور ورمي کمپوست در سه سطح (0، 5 و 10 درصد) اختلاط حجمي با خاک در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد که وزن خشک اندام هوايي، تعداد برگ، ارتفاع بوته، سطح برگ و شاخص کلروفيل در اثر مصرف کادميوم کاهش معني داري يافتند. سطح برگ بيشترين حساسيت و شاخص کلروفيل، کمترين حساسيت را نسبت به کاربرد کادميوم نشان داد. مصرف ورمي کمپوست باعث افزايش معني دار وزن خشک اندام هوايي، تعداد برگ، سطح برگ گرديد. وزن خشک اندام هوايي در اثر تيمار کادميوم 20 ميلي گرم در کيلوگرم به ميزان 9/51 درصد کاهش يافت. همچنين اختلاط ورمي کمپوست با خاک، باعث تعديل اثرات منفي کاربرد کادميوم بر تعداد برگ، ارتفاع بوته و سطح برگ اسفناج گرديد و اين صفات را بهبود بخشيد. کادميوم باعث کاهش رشد اندام هاي مختلف اسفناج شده و از سويي ديگر مصرف ورمي کمپوست به دليل اثرات تغذيه اي باعث افزايش وزن خشک اندام هوايي گرديد و اثرات سوء کادميوم را کاهش داد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 59
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی